"Vlaamse meerderheid goede zaak, maar we willen geen inflatie van eisen"

"Een meerderheid aan Vlaamse zijde na de volgende verkiezingen zou een goede zaak zijn, maar Open VLD wil geen inflatie van "essentiële" eisen." Met dit omfloerste antwoord liet Open VLD-minister Annemie Turtelboom uitschijnen dat een Vlaamse meerderheid voor haar partij -in tegenstelling tot CD&V- geen essentiële voorwaarde is.

Vorige week wond CD&V er geen doekjes om: voor de christendemocraten is een federale regering na de verkiezingen van mei 2014 zonder meerderheid aan Vlaamse zijde uitgesloten. Op dit ogenblik is dat wel het geval: CD&V, SP.A en Open VLD hebben twee zetels minder dan de Vlaamse oppositiepartijen Groen, N-VA, Vlaams Belang en LDD samen (43 tegenover 45 zetels).

Is een Vlaamse meerderheid ook een voorwaarde voor Open VLD? "Ik vind het geen moment om grote eisen te stellen, ik vind het zelfs bizar om vóór de verkiezingen al die eisen te horen", reageert Turtelboom. "Het zou inderdaad logisch zijn om een Vlaamse meerderheid te hebben", geeft ze toe, "maar we zullen de komende maanden altijd gevraagd worden of dit of dat een essentiële voorwaarde is. Open VLD wil geen inflatie van "essentiële" eisen, mijn partij zegt maar één iets heel duidelijk: het sociaal-economische is voor ons de inzet. Het zou goed zijn als er een Vlaamse meerderheid is, maar de focus is voor ons de economie."

Een federale regering zonder meerderheid aan Vlaamse zijde lijkt voor Open VLD dan ook niet helemaal uitgesloten.

"Standpunt werkloosheidsuitkeringen blijft hetzelfde"

In "De zevende dag" zette minister Turtelboom ook de puntjes op de i wat betreft het Open VLD-standpunt over de werkloosheidsuitkeringen. In 2010 stond in het partijprogramma van Open VLD dat de werkloosheidsuitkering na twee jaar moest stoppen. Maar in De Tijd liet Open VLD-staatssecretaris voor Armoedebestrijding Maggie De Block een ander geluid horen: voor haar hoeft het beperken van de werkloosheidsuitkeringen in de tijd niet.

Volgens Turtelboom echter is er geen sprake van een koerswijziging. Het standpunt van 2010 geldt nog steeds, luidt het."Gisteren is op het partijcongres is duidelijk beslist om de werkloosheidsuitkeringen te beperken in de tijd. Dat is een herbevestiging van toen. Maar wat Maggie De Block wou zeggen, is dat we die mensen niet in de goot zullen laten liggen. Het gaat hier alleen maar om een semantische discussie."

"Die beperking in de tijd blijft ons standpunt omdat we mensen willen activeren. Het blijft toch wraakroepend dat in een periode waarbij het economisch moeilijk gaat, er toch heel wat vacatures blijven openstaan", besluit Turtelboom.