Parti Populaire "wil Brussel en Wallonië erbovenop helpen"

De Parti Populaire (PP) van advocaat Mischaël Modrikamen heeft op een congres in Brussel haar programma voor de verkiezingen van 2014 goedgekeurd. Deze "volkspartij" wil volledige lijsten presenteren op federaal, gewestelijk en Europees niveau en hoopt op 4 procent van de stemmen.

Het programma bestaat uit een honderdtal punten die door een grote meerderheid van de 170 deelnemers werden goedgekeurd. Ze gaan over grote thema's zoals migratie, veiligheid en belastingen.

De PP zegt dat ze 400 leden en 1.300 sympathisanten telt en heeft - naar eigen zeggen - als doelstelling "Wallonië en Brussel er weer bovenop brengen met hervormingen die de traditionele partijen niet willen of niet kunnen tot stand brengen".

De partij wil dat realiseren voor de belastingen te verminderen en de publieke uitgaven te beperken, door in te zetten op meer veiligheid en door de immigratie te beperken. Daarnaast moeten er verplichte tegenprestaties geleverd worden ten bate van de samenleving door langdurig werklozen en steuntrekkers.

In een interview met Belga zei partijvoorzitter Mischaël Modrikamen dat er "elke dag nieuwe leden" toetreden tot zijn partij. Hij noemde als voorbeeld de voormalige voorzitter van de voetbalclub UR Namur Aldo Carcaci, die vroeger een belangrijke functie had bij het socialistische ziekenfonds en naar de PP is overgestapt. Hij kondigde ook de overstap aan van een "voormalige kabinetschef van een CDH-minister", zonder evenwel een naam te noemen.Modrikamen denkt dat zijn partij vier procent van de stemmen kan halen.