Febelfin wil bankenregels binnen Europees kader

Febelfin, de koepel van de financiële sector in ons land, vraagt dat er gelijke regels komen voor alle banken binnen een Europees kader. De Franse banken zijn niet te spreken over de bankenwet die in de zomer bij onze zuiderburen werd ingevoerd.
Jonas Hamers / ImageGlobe

Vanmiddag heeft minister van Financiën Koen Geens (CD&V) zijn voorstel voor een nieuwe bankenwet voorgelegd aan de federale regering. Het belangrijkste element daarin is de bepaling dat banken voortaan maximaal 2,5% van hun eigen vermogen zouden mogen inzetten in risicovolle activiteiten, zo niet moeten die worden ondergebracht in een apart filiaal.

Michel Vermaerke (foto) -de topman van Febelfin, de federatie van de financiële sector in ons land- begrijpt dat de regering het spaargeld van de klanten wil behoeden voor speculatie door de banken en het risico voor de spaarders aan banden wil leggen.

Anderzijds beklemtoont hij de belangrijke rol die de banken spelen in de ondersteuning van onze economie, zowel voor particuliere leningen zoals hypotheken, als voor kredieten en het indekken van koers- en betalingsrisico's voor Belgische bedrijven die uitvoeren.

Vermaerke waarschuwt dat een toekomstige bankenwet in ons land enkel op de Belgische banken van toepassing zou zijn, maar de regels voor andere banken zullen dan bepaald worden door hun eigen Duitse of Franse bankenstelsel. Daarom vraagt Febelfin dat de bepalingen die de overheden willen opleggen, niet enkel zouden gelden voor de Belgische banken, maar dat er een Europees kader komt dat van toepassing is op alle spelers in de eengemaakte markt, die dan op gelijke voet zouden kunnen concurreren. 

Frankrijk beet spits af in bankenland

Begin juli is in Frankrijk -als eerste euroland- een wet op de beperking van de bankactiviteiten goedgekeurd. Dat was een van de verkiezingsbeloften van de socialistische president François Hollande, maar de wet was niet zo strikt als de achterban gewild had.

Concreet werden banken verplicht om enkel de meest speculatieve activiteiten af te splitsen in eigen filialen. Er kwam ook een verbod op snelle beurshandel door supercomputers en op speculatie met afgeleide producten van goederen zoals voeding. Banken moesten ook een register openbaar maken met hun wereldwijde filialen om het bankieren doorzichtiger te maken en fraude tegen te gaan. Er werd ook een begin gemaakt met een fonds van 10 miljard euro dat het eventuele faillisement van banken in crisis moest begeleiden.

De Franse grootbanken gingen meteen in het verweer. Ze verweten de regering in Parijs dat die de concurrentiekracht van de Franse banken tegenover het buitenland, en dan vooral de Verenigde Staten en Groot-Brittannië, ondermijnde met die nieuwe wet. Vreemd genoeg is dat net het argument dat Amerikaanse topbanken gebruiken in hun verzet tegen planning voor een inperking van hun speculatieve activiteiten in eigen land.

AP2013