Helft van mensen die met hiv besmet zijn, verzwijgt het op werk

De helft van de mensen die besmet zijn met hiv vertelt dat niet op het werk. Dat blijkt uit een onderzoek van de Universiteit Gent en Sensoa. De angst voor de professionele en sociale gevolgen blijft groot, zegt Sophie Degroote, onderzoekster van de Vakgroep Maatschappelijke Gezondheidskunde van de Universiteit Gent.

"Bij onze bevraagden waren toch nog 3 mensen die ontslagen zijn ten gevolge van hun hiv", zegt Degroote in "De ochtend" op Radio 1. "Toch was het zo dat de meeste mensen die het effectief vertellen, zeggen dat ze meer begrip krijgen op het werk of dat er helemaal niets verandert, dat is toch wel positief. Mensen die het wel zeggen, kunnen eventueel vragen naar aanpassingen op het werk, ze kunnen openlijk praten over controle bij de arts of over het feit dat ze zich een dag niet goed voelen. Ze hoeven niet te leven met een geheim en dat verbetert de levenskwaliteit van die personen wel."

Mensen verzwijgen het dus vooral uit angst voor professionele of sociale gevolgen. "Er is nog altijd een grote angst voor discriminatie of professionele gevolgen zoals ontslag of verlies van klanten. De bedrijfscultuur is wel erg belangrijk: is er ruimte om het vertellen, zal er geroddeld worden, weten de collega's veel over hiv."

"We zagen dat bedienden het vaker gaan vertellen dan arbeiders, maar arbeiders vertellen het ook minder aan hun vrienden, maar we weten niet of dit een definitief resultaat is dat gebonden is aan het arbeiders- of bediendestatuut."

De kans op transmissie (besmetting) is in de meeste werkomstandigheden quasi nihil, benadrukt Degroote. "In de meeste jobs doet het er totaal niet toe. Wanneer je chirurg bent en de kans op transmissie reëel is, moet de werkgever het uiteraard wel weten."

Om ervoor te zorgen dat meer mensen open zijn over hun hiv-status moet er volgens Degroote nog meer gesensibiliseerd worden. "Wat betekent het om te leven met hiv? Daar zijn veel mensen zich vandaag nog niet van bewust. In de nieuwe campagne van Sensoa "Mag ik je iets vertellen?" ligt de nadruk op het creëren van ruimte om de disclosure (onthulling) effectief te gaan doen." Om mensen beter te informeren heeft Sensoa de website Levenmethiv.be uitgebreid.