Modernisering kernwapens Kleine Brogel al in 2007 beslist

"Het politieke niveau in ons land is in mei 2007 door de NAVO op de hoogte gebracht van de modernisering van de kernwapens type B61." Dat heeft minister van Defensie Pieter De Crem gezegd in de commissie Defensie van de Kamer.

In september lekte uit dat de modernisering van kernbommen van het type B61, waarvan het een publiek geheim is dat er liggen op de basis in Kleine Brogel, in 2010 goedgekeurd zou zijn door de Europese NAVO-partners. Minister van Defensie Pieter De Crem (CD&V) zei toen dat de regering daar nooit "formeel of informeel" een beslissing over heeft genomen.

SP.A-Kamerlid Dirk Van der Maelen liet toen verstaan dat de kernwapens in Kleine Brogel niet vernieuwd moeten worden, maar verwijderd. De SP.A'er diende toen een wetsvoorstel in voor de verwijdering van kernwapens uit ons land.

Minister De Crem werd vandaag in de Kamercommissie Defensie aan de tand gevoeld over de kwestie. Hij bleef, zoals gewoonlijk, voorzichtig met zijn uitspraken in het nucleaire dossier. Zo bleef hij trouw aan het principe dat de aanwezigheid van kernwapens op Kleine Brogel bevestigd noch ontkend wordt.

De Crem wees er echter wel op dat de modernisering van het kernwapenarsenaal een exclusieve verantwoordelijkheid is van de Verenigde Staten. Er is dus geen akkoord nodig tussen de NAVO en de NAVO-lidstaten.

Bovendien waren de politieke verantwoordelijken volgens De Crem al langer op de hoogte van het moderniseringsprogramma. "In mei 2007 werd het politieke niveau door de NAVO op de hoogte gesteld van de modernisering van het B61-arsenaal", aldus De Crem.

Volgens Wouter De Vriendt (Groen) werpt die uitspraak van de minister wel een nieuw licht op de zaak. "De paarse regering met SP.A en Open VLD was dus al in 2007 op de hoogte. Dat bewijst nog maar eens de hypocrisie van de traditionele partijen in dit dossier", aldus De Vriendt.

"Het is hoog tijd dat de Belgische regering een vuist maakt en een signaal geeft aan de NAVO en de VS dat die kernwapens hier weg moeten. Het moet gedaan zijn met ons te gedragen als een vazal van de Amerikaanse nucleaire strategie", aldus het Groen-parlementslid nog.

Meest gelezen