"Job 4.000 bewakers en schoonmakers bedreigd door eenheidsstatuut"

De sectorverenigingen van de bewakings- en schoonmaakbedrijven - samen goed voor meer dan 70.000 jobs in België - verwachten als gevolg van de wet op het eenheidsstatuut een verhoging van de loonkosten met minstens 5 procent in de loop van de volgende jaren. Ze vrezen dat dit tot een banenverlies van minstens 4.000 jobs zal leiden, zo melden ze dinsdagochtend in een persbericht.

De verlenging van de opzegtermijnen voor arbeiders zal een aanslag betekenen op de noodzakelijke arbeidsflexibiliteit, wat dan weer kan leiden tot een forse toename van tijdelijke statuten, waarschuwen de sectorverenigingen (Beroepsvereniging van Bewakingsondernemingen (BVBO) en de Algemene Belgische Schoonmaakunie (ABSU)).

De sectorverenigingen zijn in principe voorstander van het afschaffen van het onderscheid tussen arbeiders en bedienden. "Maar de manier waarop de regering dat doet, zal dramatische gevolgen hebben voor onze sectoren", zegt Alain Vandenbrande, woordvoerder van de twee sectoren. De sectoren stellen naar eigen zeggen overwegend arbeiders te werk uit de meest kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt.

Ondanks regelmatig overleg werd er volgens de sectoren door de regering nog nauwelijks enige compensatie gegeven voor de kostenstijging van het eenheidsstatuut. "De lineaire kostenverlaging van 80 miljoen euro betekent een peulschil op de totale loonlast. Voor vele bedrijven zullen de stijgende loonkosten een nieuwe aanslag zijn op hun concurrentiepositie, en dit juist in sectoren waar de winstmarges al zeer laag zijn en waar maximale flexibiliteit geëist wordt van de medewerkers", zegt Vandenbrande. De bedrijven vrezen dat ze onvermijdelijk de loonkoststijging zullen moeten doorrekenen aan hun klanten.