"Mobiliteit in Vlaamse Rand enkel op te lossen met en-en-verhaal"

Een aantal prominenten uit overheden, bedrijven, vakbonden en universiteiten hebben in Leuven een visietekst voorgesteld met een aantal voorstellen om de mobiliteitsknoop in de Vlaamse Rand te ontwarren. Naast optimalisering van de Brusselse Ring is er volgens hen ook nood aan meer openbaar vervoer, fietspaden en slimme mobiliteit.

In de tekst wordt gepleit om van het openbaar vervoer de ruggengraat te maken van duurzame mobiliteit. Hiervoor is een totaalvisie nodig over de drie gewesten heen en samen met de federale overheid. Prioriteit moet hierbij uitgaan naar de uitbouw van het gewestelijk expresnet en er moet eveneens werk worden gemaakt van de geplande tramlijnen rond Brussel. De openbaarvervoermaatschappijen moeten samenwerken en de dienstverleningen op elkaar afstemmen.

Om het fietsgebruik te stimuleren dient er werk gemaakt te worden van fietssnelwegen. Daarnaast wordt gepleit voor "slimme initiatieven". Bedrijven bijvoorbeeld moeten initiatieven nemen inzake thuiswerken, bedrijfsfietsen en teleconferentie. Van de hogere overheid worden maatregelen verwacht zoals het Brusselse parkeerbeleidsplan, de invoering van een mobiliteitsbudget, de inrichting van fietspunten aan treinstations of rekeningrijden.

Het opstellen van de visietekst gebeurde op initiatief van de provincie Vlaams-Brabant. "We hebben dit initiatief niet genomen omdat er verschil van mening is met de Vlaamse overheid, maar wel omdat we vinden dat de zaken te traag vooruit gaan. Door mensen uit diverse sectoren hierbij te betrekken - ook de Antwerpse gouverneur Cathy Berx en de Mechelse burgemeester Bart Somers - waren bij de voorbereidende debatten hierover betrokken - willen we tevens duidelijk maken dat de oproep om dringend werk te maken van de gevraagde maatregelen breed gedragen wordt", aldus de Vlaams-Brabantse gouverneur Lodewijk De Witte.