"Niet luisteren naar gouverneur die aan politiek doet"

Er lopen afwijzende reacties binnen op de uitlatingen van gouverneur Luc Coene van de Nationale Bank in verband met pensioenrechten. Coene vindt het niet normaal dat stempelen pensioenrechten oplevert, maar de SP.A, de PS, Groen en de christelijke vakbond zijn het daarmee niet eens.

Voor SP.A-voorzitter Bruno Tobback kan er geen twijfel over bestaan. "Ik deel de bezorgdheden van de gouverneur dat loopbanen langer moeten worden en mensen geactiveerd moeten worden. Maar wie een uitkering krijgt omdat hij werkloos is, heeft gewerkt en heeft dus bijgedragen. En wie heeft bijgedragen, moet bescherming genieten op het moment dat dat nodig is."

Ook bij tijdskrediet worden pensioenrechten opgebouwd. Volgens Tobback zou de overheid zich een "onbetrouwbare partner" tonen als ze nu die regels zou veranderen. "Eens je dat toelaat, moet je die mensen niet decennia later alsnog de factuur presenteren".

Coene terugfluiten hoeft de regering niet te doen, vindt de SP.A-voorzitter. "Maar ze hoeft ook niet te veel te luisteren naar een gouverneur die aan politiek doet."

"Wil meneer Coene zich misschien kandidaat stellen bij de komende verkiezingen? ", sneert PS-voorzitter Paul Magnette. "De PS deelt de maatschappijvisie en de waarden van Luc Coene niet."

"Slag in gezicht van wie lijdt onder de crisis"

Bij de vakbonden vindt men de uitspraken van Coene ongepast. "De uitspraken zijn een slag in het gezicht van de mensen die wel lijden onder de financiële crisis", reageert de christelijke vakbond ACV.

"Mensen die hun job verliezen door de crisis, worden een eerste keer gestraft door het verlies aan inkomen. Als ze vervolgens niet snel genoeg opnieuw werk vinden, daalt hun uitkering ook sneller. En nu stelt de gouverneur van de Nationale Bank voor om daar nog een schep miserie bovenop te doen door deze mensen nog een derde keer te straffen. Jaren later, via hun pensioen. Terwijl die pensioenen vaak al veel te laag zijn om menswaardig van te kunnen leven."

Het ACV vindt dat de voorstellen van Coene alleen maar zullen leiden tot collectieve verarming. "En daar wordt helemaal niemand beter van."

"Zesde liberale minister heet Luc Coene"

Ook oppositiepartij Groen is niet te spreken over de voorstellen van Luc Coene, in een vorig leven nog kabinetschef van toenmalig premier Guy Verhofstadt (Open VLD).

"De gouverneur valt uit zijn rol en gedraagt zich als de zesde liberale minister in de regering Di Rupo", zegt Kamerlid Wouter De Vriendt.

Volgens hem viseert Coene de werkzoekenden. "Vandaag zijn er meer dan 230.000 werkzoekenden in Vlaanderen, 5 maal zoveel als het aantal vacatures. Al die mensen wil Coene dubbel straffen: ze vallen terug op een lagere werkloosheidsuitkering en verliezen pensioenrechten. Werklozen moet je duurzaam activeren, niet in de armoede duwen."

De Vriendt vraagt dat de regering duidelijkheid schept. Ook de Franstalige groenen van Ecolo vinden dat de regeing afstand moet nemen van de uitspraken van Coene.