Asielaanvraag van "klimaatvluchteling" uit Kiribati geweigerd

Het Nieuw-Zeelandse gerecht heeft de asielaanvraag van een man uit Kiribati, een eilandengroep in de Stille Zuidzee, afgewezen. De man had asiel aangevraagd omdat zijn eilandengroep bedreigd wordt door de stijging van de zeespiegel. De 37-jarige Ioane Teitiota had beroep aangetekend tegen het negatieve oordeel over zijn asielaanvraag als "klimaatvluchteling", maar vangt nu dus opnieuw bot.
AP2004

De VN-conventie voor vluchtelingen biedt mensen bescherming, die op grond van hun ras, religie, nationaliteit of overtuiging vervolgd worden. "Iemand die een beter leven zoekt door de gevolgen van de klimaatverandering te ontvluchten, is niet iemand (...) op wie de conventie slaat", luidt de redenering van rechter John Priestley van het Hooggerechtshof.

De advocaat van Teitiota, Michael Kid, argumenteerde dat hij en zijn echtgenote vrezen voor de gezondheid van hun drie kinderen, als ze terug naar Kiribati moeten. Erosie door hevige stormen bedreigt de laaggeleden eilanden en ze vrezen ook voor de gevolgen van zout water dat in zoetwaterbronnen terechtkomt.

Teitiota en zijn gezin verhuisden een aantal jaren geleden naar Nieuw-Zeeland. Onlangs verstreek zijn werkvisum, maar het gezin bleef in Nieuw-Zeeland. De immigratiediensten wilden hem terugsturen. Hij vroeg asiel aan, maar de autoriteiten velden een negatief oordeel. Daarop tekende hij beroep aan.