Coene: "Niet normaal dat stempelen pensioenrechten oplevert"

Luc Coene, de gouverneur van de Nationale Bank (NBB), laat in een interview in Le Soir weten dat er een hele reeks verworvenheden ingeperkt zullen moeten worden om de vergrijzing op te vangen. "Zo is het niet normaal dat stempelen pensioenrechten oplevert."

De kosten van de vergrijzing zijn in België het hoogste van in heel Europa. "Het grootste probleem is dat we in dit land te vroeg stoppen met werken", zegt Coene in een interview met de krant Le Soir. "Er is beterschap in zicht, maar het gaat veel te traag. Vroeg of laat zullen we de pensioenleeftijd moeten optrekken. Dat is onvermijdelijk."

Het probleem is volgens de gouverneur van de NBB dat er veel verworven rechten zijn waar geen bijdragen tegenover staan. "Stempelen bijvoorbeeld telt mee voor de pensioenrechten, terwijl wie stempelt niet bijdraagt tot die pensioenen. Dat is niet normaal. We moeten die verworvenheden inperken. Er zal een hele reeks maatregelen nodig zijn om de kosten van de vergrijzing op te vangen."

Daarnaast trekt Coene opnieuw aan de alarmbel over de competitiviteit. "We moeten de bedrijven meer perspectief bieden anders zullen ze stoppen met investeren in ons land", zegt hij daarover. "Er zijn meerdere pistes mogelijk om dat aan te pakken. Dat zou een indexsprong kunnen zijn of een verlaging van de sociale lasten. Dat laatste zouden we kunnen compenseren met een btw-verhoging."

"Het belangrijkste is de loonlasten verlagen, want die zijn hier veel hoger dan in onze buurlanden." Coene doet naar eigen zeggen alleen aanbevelingen. "Het is aan de politiek om de keuzes te maken."