Helft Vlamingen wil liefst een buurt zonder migranten

Bijna de helft van de Vlamingen (45 procent) wil het liefst wonen in een buurt met alleen mensen van Belgische herkomst. Dat is een van de bevindingen uit de Vlaamse Migratie- en Integratiemonitor. Het rapport wordt straks voorgesteld in het Vlaams Parlement, maar de bevindingen staan al in De Morgen.

De studiedienst van de Vlaamse regering vroeg Vlamingen tussen 18 en 85 jaar naar de samenstelling van hun ideale buurt. 45 procent antwoordde in een buurt te willen wonen met alleen personen van Belgische herkomst. Nog eens 38 procent verkiest een buurt met "meer personen van Belgische dan vreemde herkomst".

Ook vindt 47 procent van de bevraagden dat migranten "hier komen profiteren van onze sociale zekerheid". Wat moslims betreft, zegt 40 procent dat ze "een bedreiging zijn voor onze cultuur en gebruiken". De helft van de Vlamingen ervaart de aanwezigheid van verschillende culturen wel als een verrijking van onze samenleving.

"Onbekend is onbemind"

De verschillende bevolkingsgroepen leven voor een groot deel naast elkaar, zo blijkt. Meer dan de helft van de Vlamingen (51 procent) heeft nooit contact met personen van vreemde herkomst in zijn of haar buurt. Minder dan 3 op de 10 Vlamingen geeft aan minstens één keer per maand een praatje te maken met personen van vreemde herkomst.

"Onbekend is onbemind", zegt Jozef De Witte, directeur van het Centrum voor Gelijke Kansen en Racismebestrijding. Hij legt de verantwoordelijkheid bij het gefaalde migratie- en integratiebeleid. "In plaats van de migratie te aanvaarden en in goede banen te leiden, zitten de Vlamingen nog in de ontkenningsfase. We vinden onszelf zo superieur. Tegelijk waren we nooit zo bang om ten onder te gaan", reageert hij in De Morgen.

Mannen en vrouwen hebben ongeveer dezelfde attitude tegenover vreemdelingen. Qua leeftijd is er wel een verschil: hoe ouder de Vlaming, hoe negatiever zijn houding. Ook opleidingsniveau speelt een rol. Mensen die hoogopgeleid zijn, staan duidelijk positiever tegenover migranten dan mensen die laaggeschoold zijn.

Gemiddelde migrant is man tussen 18 en 39 jaar

De studie onderzocht ook wie de migranten in Vlaanderen juist zijn en waar ze wonen. Enkele van de opvallendste vaststellingen:

  • Nederlanders zijn de grootste groep vreemdelingen in Vlaanderen met 125.016 personen. Daarna volgen Marokko (28.567) en Polen (26.558).
  • De migranten wonen in hoofdzaak in de steden. Opmerkelijk is dat Leuven met 39 vreemdelingen per 1.000 inwoners hoger scoort dan Antwerpen (30 vreemdelingen per 1.000 inwoners).
  • Mannen zijn in de meerderheid bij de immigranten. De meesten zijn tussen de 18 en 39 jaar oud.
  • 42,7 procent van de niet-EU-burgers in Vlaanderen heeft een job. Bij de Belgen ligt dat aantal bijna 30 procent hoger. Vooral de niet-Europese vrouwen scoren zwak.
  • 49 procent van de immigranten van buiten de EU leeft in een huis met ernstige gebreken. Bij de Vlamingen is dat 22 procent. Het aantal mensen onder de armoedegrens ligt 5 keer hoger bij de niet-EU-burgers.

Meest gelezen