Prijs van Europese Commissie voor Gentse "starterscontract"

Het "starterscontract" van de stad Gent, dat startende ondernemers financieel ondersteunt in ruil voor professionele begeleiding, wint de Europese Award voor Ondernemerschapsbevordering van de Europese Commissie. Het Gentse project haalde het in de categorie "Verbetering van de bedrijfsomgeving", zo laat het stadsbestuur weten.

Om nieuwe startende bedrijven te stimuleren, heeft de stad Gent in oktober 2008 het starterscontract in het leven geroepen. Dat voorziet in een financiële ondersteuning van maximaal 5.000 euro voor de opstart van de zaak. In ruil voor die ondersteuning verbindt de starter zich ertoe om zich professioneel te laten begeleiden, opleidingen te volgen en de nodige investeringen te doen.

"Het gaat dus niet om een vrijblijvende ondersteuning, maar om een contract tussen de starter en de stad Gent met een reeks van rechten en plichten voor een periode van drie jaar", verduidelijkt schepen Mathias De Clercq (Open VLD, foto), onder meer bevoegd voor Economie en Ondernemen. "Doelstelling van het contract is om de slaagkansen van starters te vergroten tijdens de eerste drie kritieke jaren van een onderneming. Dit door in te spelen op drie ingrediënten: een goede voorbereiding en gerichte vorming, een deskundige begeleiding, voldoende startkapitaal."

Sinds de introductie van het starterscontract in 2008 zijn 185 aanvragen goedgekeurd. In de nieuwe meerjarenbegroting werd beslist om het budget voor starters op te trekken van 200.000 naar 250.000 euro. Een volgend Startersevent vindt plaats op maandag 9 december om 18.30 uur in de pacificatiezaal in het Gentse stadhuis.