260 miljoen voor riolen in algemene kas van gemeenten

Sinds 2005 is 260 miljoen euro aan belastinggeld dat bedoeld was voor investeringen in het Vlaamse rioolnetwerk naar de algemene kas van gemeenten gevloeid. Dat blijkt uit een rapport van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) dat De Morgen inkeek.

Sinds 2005 betalen de Vlamingen een riolenbelasting via hun waterfactuur. Die bedraagt gemiddeld 110 euro per jaar. Het geld is bedoeld voor investeringen in het netwerk.

Uit een rapport van de VMM blijkt nu dat intercommunales die de riolen beheren, een zesde van deze riolenbelasting doorsluizen naar de gemeenten. Het gaat tot nu al om 260 miljoen euro en daar zou in de toekomst nog 78 miljoen euro bijkomen. Volgens de VMM misbruiken de intercommunales de opbrengsten van de belasting om de afkoopsom te betalen die ze verschuldigd zijn aan 192 gemeenten voor de overname van hun rioleringsnet. Daarnaast zou er ook nog 112 miljoen in de boekhoudkundige reserves van de intercommunales zitten, geld dat ook niet meteen geïnvesteerd wordt in het rioolnetwerk.

Het is ook niet duidelijk wat de gemeenten doen met het doorgesluisde geld. Volgens het VMM-rapport "vloeit het waarschijnlijk niet terug naar investeringen in riolering".

Minister van Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V) zou het rapport al een tijd in haar bezit hebben. Groen en SP.A dringen aan op actie. Onder Vlaanderen loopt een rioolnetwerk dat 40.000 kilometer lang is. Grote delen ervan zijn verouderd en in slechte staat en moeten hersteld worden.