"Veel mensen met uitkering profiteren van sociale zekerheid"

Ruim de helft van de Vlamingen vindt dat veel mensen die een uitkering krijgen die eigenlijk niet verdienen. Dat blijkt uit een onderzoek van socioloog Mark Elchardus (VUB) in opdracht van het Socialistisch Ziekenfonds.

Veel Vlamingen staan wantrouwig tegenover steuntrekkers. Dat blijkt uit onderzoek van Mark Elchardus. "Een meerderheid vindt dat het wederkerigheidsprincipe onvoldoende wordt gerespecteerd", zegt Elchardus. "Men kan het stelsel enkel in stand houden als iedereen zijn best doet om daartoe bij te dragen en dat gebeurt op dit ogenblik onvoldoende volgens grote delen van onze bevolking."

Uit het onderzoek blijkt dat 83 procent zeer tevreden is over de gezondheidszorg in ons land. Een ruime meerderheid steunt de welvaartsstaat, omdat die ellende en armoede voorkomt, het leven vrijer en aangenamer maakt en mensen meer kansen geeft. De steun voor de welvaartsstaat is de afgelopen jaren enkel toegenomen. Slechts een minderheid wijst op de negatieve gevolgen van de sociale zekerheid.

De overgrote meerderheid wil het systeem dan ook behouden, maar wie alles moet betalen zorgt voor iets meer verdeeldheid. Toch vinden 7 op de 10 Vlamingen dat de sterkste schouders de zwaarste lasten moeten dragen. Een meerderheid van de respondenten vindt dat de uitkeringen op peil moeten blijven, zelfs als dit financiële offers vergt. Een kleine helft wil zelfs langer gaan werken om de sociale zekerheid te vrijwaren.