"Vrouwen geen priester, maar wel kardinaal"

Volgens aartsbisschop André-Joseph Léonard kunnen vrouwen een belangrijkere rol spelen in de katholieke kerk. Ze kunnen volgens hem kardinaal worden, maar hij herhaalt wel dat de priesterwijding van vrouwen binnen de kerk niet kan. Dat zegt hij in een interview met Soir Magazine.

Léonard haalt een theologische reden aan. "De kerk neemt de polariteit tussen man en vrouw ernstig. In het evangelie is Jezus de man die de mensheid huwt. Tegenover God is die mensheid dus vrouwelijk. De priester speelt de rol van christelijke echtgenoot, een rol die een vrouw moeilijk kan vervullen."

Toch is Léonard wel voorstander van een belangrijkere aanwezigheid van vrouwen in de hoogste kringen van de katholieke kerk, in de curie (het bestuursapparaat van de paus, nvdr) bijvoorbeeld. "Er kunnen vrouwelijke prefecten zijn of nog beter, kardinalen!"

"Ik herinner u eraan, hoewel momenteel alle kardinalen in theorie bisschoppen zijn, kunnnen ook leken (niet-geestelijken) tot de rang van kardinalen verheven, waarom dan ook vrouwen niet? Ik zou zeggen: vrouwen als priester, neen! Vrouwen kardinaal, ja!" Het "creëren" van kardinalen is het alleenrecht van de paus.