Cameron gaat voor strenge aanpak EU-migranten

Zowat een maand voor de laatste Europese beperkingen op het vrije verkeer van mensen in de EU wegvallen, kondigt de Britse premier David Cameron strengere regels aan voor het bekomen van sociale uitkeringen door EU-migranten. De Europese Commissie heeft het over een "excessieve reactie".

In januari vallen de laatste beperkingen op het vrije verkeer voor Bulgaren en Roemenen in Europa weg. Cameron, die de hete adem van de anti-Europese partij UKIP en een deel van zijn eurosceptische achterban in de nek voelt, zei tegen de Britse omroep BBC dat hij "de ongerustheid van de bevolking deelt" over de mogelijke gevolgen.

Daarom wil hij dat migranten de eerste drie maanden geen toegang krijgen tot werkloosheidsuitkeringen en dat ze niet meteen hun toevlucht kunnen zoeken tot woontoelagen. Bedelaars of daklozen worden onmiddellijk gedeporteerd en zullen het eerste jaar niet kunnen terugkeren.

Naar eigen zeggen viseert Cameron niet specifiek de Bulgaren en de Roemenen. De maatregelen gelden voor "iedereen uit andere EU-lidstaten die eraan denkt om naar Groot-Brittannië te komen omdat het daar makkelijker is om uitkeringen te krijgen." Anderzijds zegt hij ook dat hij de bezorgdheid van veel Britten deelt over het opheffen van de beperkingen op werk voor Bulgaren en Roemenen.

Eurocommissaris voor Sociale Zaken Laszlo Andor heeft het over "een ongelukkige overreactie". Hij roept op om "geen foute veronderstellingen" te presenteren, maar "de realiteit op een meer accurate manier weer te geven, en niet onder druk van de hysterie die soms in het Verenigd Koninkrijk regeert".