CDU van Merkel en SPD bereiken akkoord over "grote coalitie"

In Duitsland is er een regeerakkoord tussen de christendemocraten van CDU en CSU en de sociaaldemocraten van SPD. Dat hebben politici van de partijen laten weten. Er is een hele nacht onderhandeld. Er werd gepraat over pensioenen en uitkeringen, de financiën en de invoering van het minimumloon.
Horst Seehofer (CSU) en Angela Merkel (CDU).

De onderhandelaars zouden het eens geraakt zijn over een minimumloon van 8,5 euro per uur, tot nu een van de zware struikelblokken in de onderhandelingen. Het minimumloon was een van de strijdpunten van de sociaaldemocraten. "Merkel wilde er eerst niet van weten, omdat het de concurrentiepositie van Duitsland in het gedrang zou brengen, maar de Duitse werkgevers hebben er blijkbaar geen bezwaar tegen", zegt VRT-journalist Rik Tyrions. "En dus komt het minimumloon er wel, maar het wordt pas ingevoerd op 1 januari 2015 en voor lopende collectieve arbeidsovereenkomsten en voor sommige sectoren komen er uitzonderingen, die mogen nog wachten tot 2017."

Er zou ook een akkoord zijn over het pensioen op 63 jaar na 45 gewerkte jaren. Ook het pensioen van moeders wordt verbeterd. De CDU wil de jaren die vrouwen besteed hebben aan de opvoeding van hun jonge kinderen in aanmerking nemen voor de berekening van het pensioen. Dat geldt nu al voor de jaren vanaf 1992, maar vrouwen die in de jaren 70 en 80 thuis bleven voor de kinderen hadden er geen recht op. Dat verandert nu. Er zou ook een akkoord zijn over een minimumpensioen van 850 euro per maand vanaf 2017.

In het vooropgestelde begrotingspad tot 2017 is 23 miljard euro meer voorzien voor verschillende investeringen en projecten. De belastingen zouden niet verhoogd worden, maar het is wel nog onduidelijk waar het geld wel vandaan zal komen.

Er is ook beslist dat er tol komt op de Duitse snelwegen en dat die alleen door buitenlandse automobilisten betaald zal worden. Volgens Rik Tyrions is er een financiële verklaring voor de autowegentaks, een maatregel waar de CDU en de SPD tegen waren. "De Duitsers vinden dat hun autowegen er belabberd bijliggen en dat ze dringend hersteld moeten worden. Dat kost vier miljard euro per jaar. En dat geld kan je evengoed bij de buitenlanders die de wegen gebruiken halen, is de redenering." Er zijn wel voorwaarden verbonden aan de autotaks. De taks moet de toestemming krijgen van de Europese Commissie en en moet meer opbrengen dan het kost om hem te innen. "Dat zijn straffe voorwaarden, dus de autowegentaks is nog niet voor onmiddellijk", voorspelt Tyrions.

Het akkoord wordt vanochtend voorgesteld door Angela Merkel (CDU), Horst Seehofer (CSU) en Sigmar Gabriel (SPD). Er is vijf weken onderhandeld over het regeerakkoord. Als alles goed gaat, kan Merkel volgende maand de eed afleggen voor haar derde ambtstermijn als bondskanselier. De coalitie met de SPD is dezelfde als tijdens haar eerste regering. De samenwerking verliep toen erg vlot.