Senaatscommissie keurt euthanasie bij minderjarigen goed

De Senaatscommissie heeft ingestemd met euthanasie bij "wilsbekwame minderjarigen die ondragelijk en uitzichtloos lijden". Het wetsvoorstel werd goedgekeurd met een wisselmeerderheid. Socialisten, liberalen, groenen en de N-VA keurden de uitbreiding goed, de meerderheidspartijen CD&V en CDH, en Vlaams Belang stemden tegen. De wet moet nu nog worden goedgekeurd in de Kamer en de Senaat.

De verenigde commissie Justitie en Sociale Zaken van de Senaat heeft vanmiddag ingestemd met de uitbreiding van de huidige euthanasiewet tot wilsbekwame minderjarigen die ondragelijk en uitzichtloos fysiek lijden. Er is wel het advies nodig van een jeugdpsychiater of -psycholoog. Ook de ouders of wettelijke vertegenwoordigers moeten akkoord gaan.

De wet werd goedgekeurd met een wisselmeerderheid. Regeringspartners CD&V en CDH stemden tegen, maar dankzij de steun van de oppositiepartij N-VA was er een ruime meerderheid voor de goedkeuring.

Niet voor psychisch lijden

Het oorspronkelijke voorstel van de liberalen en de socialisten werd afgezwakt zodat ook de N-VA zich in het wetsvoorstel kon vinden. De bedoeling was dat zowel minderjarigen die fysiek als psychisch lijden, konden vragen naar euthanasie. In de goedgekeurde tekst gaat het alleen om fysiek lijden.

"Er gebeuren heel wat inspanningen om zelfdoding bij tieners te vermijden", zegt Elke Sleurs van de N-VA. "Het zou een fout signaal zijn om euthanasie bij minderjarigen toe te laten bij psychisch lijden. Het is bovendien erg moeilijk om op jonge leeftijd een definitieve psychiatrische beoordeling te stellen", zegt ze.

Liberalen en socialisten zijn tevreden dat het voorstel werd goedgekeurd. "Ook jongeren die fysiek ondraaglijk lijden wordt de keuzevrijheid gegeven euthanasie aan te vragen en een einde te maken aan hun lijden", zegt Jean-Jacques De Gucht van Open VLD. "Ouders en zorgverleners hoeven -wanneer deze wet gestemd wordt- niet langer wanhopig toe te zien wanneer een kind vraagt het ondraaglijk lijden te beëindigen. Deze verantwoordelijkheid valt niet te onderschatten."

CD&V en cdH niet akkoord

Meerderheidspartijen CD&V en CDH hebben zich tot de laatste minuut verzet tegen het voorstel. "Een uitbreiding is niet echt nodig", zegt Els Van Hoof van CD&V. "Er zijn voldoende alternatieven. De vraag wordt ook zelden tot nooit gesteld door minderjarigen. In de tekst die nu gestemd is, is wilsbekwaamheid erg belangrijk. Er bestaan geen objectieve criteria om dat te toetsen", zegt ze.

Van Hoof vroeg om de wet enkel goed te keuren voor minderjarigen boven de 15 jaar. "Kinderen mogen onder de 16 jaar geen alcohol of tabak kopen, maar zouden wel mogen beslissen over iets wat onomkeerbaar is? Wij vinden dat kinderen extra bescherming nodig hebben." De vraag werd weggestemd.

Het wetsvoorstel moet nu nog naar de voltallige Senaat en de Kamer. De bedoeling is om de uiteindelijke wet klaar te krijgen voor de verkiezingen van volgend jaar in mei.

Religieuze verantwoordelijken zijn teleurgesteld

De religieuze verantwoordelijken in België spreken in een gezamenlijk persbericht hun "teleurstelling en verdriet" uit over het goedgekeurde wetsvoorstel. "De angst en machteloosheid van ouders die een kind zien lijden en veel te vroeg zien sterven, grijpen ons aan" luidt het. "We mogen kinderen niet laten lijden. Lijden kan en moet worden verlicht. De geneeskunde beschikt daarvoor over de middelen."

Maar de uitbreiding van euthanasie bij minderjarigen vinden ze geen goed idee. "We mogen het stellen van een daad die de dood tot gevolg heeft, niet banaliseren. We zijn immers gemaakt voor het leven. Een einde maken aan het leven is een daad die niet alleen een individu doodt, maar ook het sociale weefsel in onze samenleving en onze families, die in de greep zitten van een groeiend individualisme."