Staatsblad barst uit zijn voegen

Dit jaar is nu al een recordjaar wat publicaties in het Belgisch Staatsblad betreft. Het officiële publicatiemedium bevat nu al 92.000 pagina's. Dat zijn er 3.000 meer dan in heel 2012. Ter vergelijking: begin jaren 90 telde het Staatsblad slechts 25.000 pagina's per jaar.

In het Belgisch Staatsblad worden alle nieuwe wetten, decreten, ordonnanties, oprichtingen van verenigingen, enzovoort gepubliceerd. Een wet die niet gepubliceerd is in het Staatsblad, is niet geldig. Dit jaar is nu al een recordjaar wat publicaties in het Staatsblad betreft. Het officiële publicatiemedium bevat nu al 92.000 pagina's. Dat zijn er 3.000 meer dan in heel 2012.

Het Staatsblad wordt tegenwoordig enkel nog online gepubliceerd. De inhoudsopgave is in onder meer bibliotheken en andere openbare gebouwen wel nog op papier beschikbaar voor burgers die geen toegang hebben tot het internet.