"Dit is een nieuwe start voor de federale politie"

De ministerraad heeft de hervorming van de federale politie goedgekeurd. De structuur van de federale politie wordt eenvoudiger en de plaatselijke afdelingen krijgen meer verantwoordelijkheid. "Dit is een nieuwe start voor de federale politie en voor de samenwerking tussen de federale en de lokale politie," zegt commissaris-generaal van de federale politie Catherine De Bolle.

De algemene principes van de nieuwe politiehervorming werden goedgekeurd op het laatste kernkabinet voor het zomerreces. Vandaag gaven de ministers hun zegen aan het wetsontwerp van minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet (cdH).

De structuur van de politie moet vereenvoudigd en logischer gemaakt worden om meer mensen te kunnen inzetten op het terrein. Zo moet de politie meer energie kunnen investeren in echt politiewerk.

De politiehervorming wordt afgestemd op de gerechtelijke hervorming. Nu het aantal arrondissementen wordt verminderd van 27 tot 14, worden ook de mandaten bij de politie ingeperkt.

Er zullen nog 14 gerechtelijke directeurs overblijven, 13 bestuurlijke directeurs, met op centraal niveau de commissaris-generaal en drie directeurs-generaal. Samen zijn dat 31 mandaathouders, of 63 procent minder dan de 84 die de federale politie vandaag telt. Ook de directies, diensten en verantwoordelijken zullen ingeperkt worden.

Ook de werkomstandigheden van commissaris-generaal Catherine De Bolle veranderen. Zij blijft de operationele leiding van de federale politie in handen houden, maar zal zich minder met de organisatie moeten bezighouden.

De Bolle is tevreden met de nieuwe hervorming. "De werking van de federale politie wordt duidelijk afgestemd op de noden van de lokale politie", zei ze. Voor de reorganisatie in de praktijk wordt omgezet, komt er nog uitgebreid sociaal overleg bij de politie.