"Geef "gescheiden" mensen de kans "alleenstaand" te worden"

Als het van de PS-fractie in de Kamer afhangt, zullen gescheiden mensen hun burgerlijke staat in de toekomst kunnen wijzigen in "alleenstaand" in plaats van "gescheiden". Momenteel dragen ze dat laatste etiket in principe voor altijd mee wanneer het officiële documenten aanbelangt. Volgens de PS veroorzaakt dit vaak emotioneel lijden.

"Vandaag de dag is iedereen het erover eens dat je privéleven niemand anders dan jezelf aanbelangt", schrijven de leden van de PS-fractie in een persbericht. "Waarom blijft de vermelding "gescheiden" dan in de dossiers van de burgerlijke stand staan nadat je uit de echt bent gescheiden?"

De Franstalige socialisten wijzen erop dat de voorbije 5 jaar naast 200.000 huwelijken ook 150.000 echtscheidingen hebben plaatsgevonden in ons land. "Voor veel mensen is het huwelijk dus niet meer voor het leven", concluderen ze. "Dit betekent dat veel mensen steeds weer aan hun voorbije huwelijk worden herinnerd wanneer ze bijvoorbeeld een paspoort aanvragen of een verzekering aangaan." Tenzij ze opnieuw huwen, moeten ze voor de rest van hun leven aangeven dat ze gescheiden zijn.

"De PS wil eenieder die is gescheiden de keuze bieden. Ofwel behouden ze het statuut "gescheiden", ofwel laten ze alle sporen wissen en worden ze opnieuw officieel "alleenstaand". Deze vrijwillige beslissing biedt gescheiden mensen de mogelijkheid een periode in hun leven voorgoed af te sluiten."