"Stakingswapen De Lijn te pas en te onpas bovengehaald"

Er komen geen stakingen bij de bussen en trams van De Lijn. De vakbonden trokken hun stakingsaanzegging in, omdat er tegemoetgekomen is aan hun eisen. De N-VA verwijt de bonden het stakingswapen te pas en te onpas te gebruiken.

Het gemeenschappelijk vakbondsfront bij De Lijn had een tweetal weken geleden een stakingsaanzegging ingediend waardoor vanaf 29 november acties mogelijk waren.

Het probleem draaide rond een provisie van de Vlaamse regering voor De Lijn. De vakbonden rekenden op 7,2 miljoen euro, maar het bedrag bleek lager te liggen. De bonden eisten daarop dat de directie zich zou houden aan de cao 2013-2014 zoals afgesproken. "Dat wil zeggen met beschikking over de volledige enveloppe van 7,2 miljoen euro die doorslaggevend was voor de vakbonden bij het ondertekenen van de cao", klonk het midden november.

Volgens de bonden lag een rekenfout op het kabinet van minister van Begroting Philippe Muyters (N-VA) aan de basis van het feit dat er minder aan De Lijn werd toegekend. Maar Muyters ontkende met klem. Volgens hem lag het bedrag voor 2014 lager omdat er dit jaar al een deel van het bedrag is uitgekeerd.  Maar nu is er "intern een oplossing gevonden" bij De Lijn, zodat de enveloppe toch volledig ter beschikking is. Daarop hebben de bonden beslist de stakingsaanzegging in te trekken.

"Dreiging met gijzeling van reizigers niet meer ernstig"

Volgens Vlaams Parlementslid Lies Jans (N-VA, foto) was die stakingsaanzegging blijkbaar gebaseerd op een foutieve interpretatie van de begroting door de vakbonden. "Eens te meer een bewijs dat het stakingswapen te pas en te onpas wordt bovengehaald. De dreiging met gijzeling van reizigers is niet meer ernstig", aldus Jans.

Jans vreest bovendien dat Vlaams minister van Mobiliteit Hilde Crevits (CD&V) toch nog toegevingen gedaan heeft om een staking af te wenden. Volgens Jans gaat het om een "interne oplossing" voor een probleem dat er nooit geweest is.

Ze vindt toegevingen ook niet nodig, want het was zo al een "mooie cao" voor het personeel van De Lijn en dat wanneer veel werknemers uit de privésector een loonstop kennen en hun job bedreigd zien door de economische crisis.

BELGA/VERGULT