Israël giet "ware gelaat van Hamas" in stripvorm

De Israëlische strijdkrachten hebben een beknopte strip gemaakt waarin ze hun visie op de situatie in de Gaza-strook onder het leiderschap van Hamas duidelijk maken. Onder de titel "Hamas: terreur en tirannie in Gaza" geven ze te verstaan dat de vrouwenrechten in het Palestijnse gebied ernstig met de voeten worden getreden. Op school zouden kinderen dan weer tot kleine terroristen worden opgeleid.

De strip start in 1987. Dat is het jaar waarin sjeik Ahmad Yassin Hamas heeft opgericht. Vervolgens wordt de machtsovername door de organisatie in de Gaza-strook uit de doeken gedaan, evenals de zogenoemde broederstrijd met Fatah.

De strip gaat verder met de stelling dat vrouwenrechten in het Palestijnse gebied ernstig met de voeten worden getreden en dat Hamas "kinderen in Gaza indoctrineert om Israël te haten". Op school zouden ze bijvoorbeeld tot kleine terroristen worden opgeleid.

Na een reeks cijfers over het aantal raketaanvallen op Israël en het aantal gewonden en doden die hierbij vielen, besluit de strip met de belofte dat het Israëlische leger alles zal doen om de terreur van Hamas te stoppen en de Israëlische bevolking te beschermen.