Overheid mag maar één keer gegevens van burgers opvragen

De ministerraad heeft een wetsontwerp goedgekeurd waardoor federale overheidsdiensten voortaan geen gegevens van burgers en bedrijven meer mogen opvragen die al bij de overheid ter beschikking zijn.

Volgens Staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten Hendrik Bogaert (CD&V) bestaat het principe al 20 jaar. Tot op heden kwam het echter nooit tot een goedgekeurde wet, hoewel de verplichting in het verleden al werd aangekondigd door de opeenvolgende regeringsleden die terzake bevoegd waren.

Via "authentieke bronnen" -de dienst die de oorspronkelijke gegevens opvraagt en beheert- en de kruispuntbanken kunnen federale overheidsdiensten binnen de eigen organisatie al heel wat gegevens vinden die ze nodig hebben. Daarvoor kunnen ze het rijksregisternummer (voor burgers) of het ondernemingsnummer (voor ondernemingen) gebruiken. 

Toch gebeurt het volgens Bogaert nog te vaak dat burgers en bedrijven meerdere keren dezelfde informatie moeten doorgeven aan verschillende federale overheidsdiensten. Dat is dubbel werk voor zowel de klanten als de diensten.

Door de nieuwe wet mogen de diensten gegevens die al beschikbaar zijn binnen de federale overheid niet meer opnieuw opvragen. Zij moeten de bestaande gegevens opzoeken in de databanken. Dankzij het hergebruik van beschikbare gegevens verminderen de administratieve lasten, verbetert dee dienstverlening en verhoogt de efficiëntie van de federale overheid.

Meest gelezen