Regering steekt tandje bij in strijd tegen sociale dumping

De ministerraad heeft een actieplan aangenomen in de strijd tegen frauduleuze detachering van EU-werknemers in België, de zogenoemde sociale dumping. Er komt een operationele cel "sociale dumping" waarin de verschillende inspectiediensten zitting hebben en die op zoek gaat naar de zware inbreuken.

Per rechtsgebied wordt één magistraat bevoegd voor sociaal strafrecht, die ook zal gelden als referentiemagistraat voor sociale dumping. De komende dagen wordt ook onderzocht hoe de financiële sancties met een factor tien kunnen vermeerderd worden.

Premier Elio Di Rupo (PS) wees er na de ministerraad op dat bepaalde sectoren in België geconfronteerd worden met tal van misbruiken die ertoe leiden dat Belgische werkgevers en kleine zelfstandigen uit de markt geprijsd worden door bedrijven die zwaar onderbetaalde gedetacheerde werknemers inzetten. In een aantal gevallen gaat het om Belgen die in het buitenland fictieve bedrijven oprichten en werknemers uit dat land naar België detacheren, vulde minister van Werk Monica De Coninck (SP.A) aan. Deze legislatuur werden al een reeks maatregelen genomen onder meer inzake hoofdelijke aansprakelijkheid, schijnzelfstandigen, terbeschikkingstelling en detachering, aldus de minister.

Op het vlak van strafvervolging wordt één magistraat voltijds belast met sociaal strafrecht, die voor zijn ressort ook als referentiemagistraat voor sociale dumping geldt. Sociale dumping wordt ook een effectieve vervolgingsprioriteit van de arbeidsauditoren, kondigde justitieminister Annemie Turtelboom (Open VLD) aan.

Staatssecretaris voor Fraudebestrijding John Crombez (SP.A) zei dat de straffen in het kader van de strijd tegen de sociale dumping verzwaard worden met een factor tien. Voor de transportsector wil Crombez zelfs bepaalde financiële sancties 40 maal zwaarder maken.

Daarnaast wordt ook nagegaan of op Europees vlak initiatieven genomen kunnen worden om de informatie-uitwisseling tussen de nationale inspectiediensten te verbeteren. Premier Di Rupo zei dat hij met Commissievoorzitter José Manuel Barroso wil bekijken hoe Europa de strijd tegen sociale dumping zo effectief mogelijk kan aanpakken.