Voorloper van moderne mens was geavanceerder dan gedacht

Een team van Amerikaanse archeologen heeft op een site in Ethiopië speerpunten gevonden van werpsperen die zo'n 280.000 jaar oud zijn. Dat is opmerkelijk, want tot nog toe werd aangenomen dat de Homo sapiens, de moderne mens dus, de eerste was die zulke wapens vervaardigde. Maar van de Homo sapiens was op dat moment nog geen sprake.
Creative Commons Attribution License
Enkele van de speerpunten die gevonden werden in Ethiopië.

De eerste fossielen van de mensensoort Homo sapiens dateren van ongeveer 200.000 jaar geleden. De speerpunten die de archeologen hebben aangetroffen in Ethiopië, blijken na analyse zo'n 85.000 jaar ouder. Dat kan twee dingen betekenen.

Ofwel is de moderne mens dus een stuk ouder dan gedacht, wat grote implicaties zou hebben voor de menselijke stamboom zoals die nu is. Ofwel, en dat is volgens de wetenschappers waarschijnlijker, waren de voorlopers van de Homo sapiens geavanceerder dan we tot nu aannemen.

Houten speren en speren met een scherpe stenen punt, waren al in gebruik vanaf zo'n 500.000 jaar geleden. Maar volgens de onderzoekers zijn de speerpunten die nu gevonden zijn, met zekerheid speerpunten die gebruikt werden voor werpsperen. Het oudste bewijs van zo'n wapens dateert maar van 80.000 jaar geleden, 200.000 jaar later dus dan deze vondst.

Werpspeer was belangrijke innovatie

De maker van de speerpunten was waarschijnlijk Homo heidelbergensis, de voorloper van de moderne mens en de Neanderthalers. De mensensoort leefde tussen 500.000 en 200.000 jaar geleden. De onderzoekers vragen zich dan ook af of Homo sapiens de werpspeer onafhankelijk heeft ontwikkeld of dat heeft geleerd van Homo heidelbergensis.

Het gebruik van werpsperen in plaats van de oudere "steeksperen" was een belangrijke ontwikkeling bij het jagen, omdat het de jagers in staat stelde gevaarlijke dieren uit te schakelen vanop een afstand. Ze konden zo jagen op meer verschillende prooien en liepen minder risico om gewond te raken.

Volgens de onderzoekers zou het nuttig zijn om op andere sites gelijkaardig onderzoek te doen en te kijken hoe wijdverspreid het gebruik van dergelijke speerpunten was. De onderzoekers hebben hun conclusies gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrijft Plos One.