"Alles op tafel voor concurrentiepact", aldus Di Rupo

Premier Elio Di Rupo is hoopvol dat er vanavond een akkoord gesloten kan worden met de gewestregeringen over een concurrentiepact voor onze economie. Volgens Di Rupo komt het plan dat hij uitgewerkt heeft, tegemoet aan de verzuchtingen van de regio's.

Sinds vanmiddag zit het federale kernkabinet opnieuw samen met de deelstaatregeringen in het zogenaamde Overlegcomité. Premier Elio Di Rupo (PS) legt daar zijn voorstel voor een relanceplan voor onze economie voor. De premier is optimistisch, want de voorbije dagen zijn er expertenvergaderingen over de kwesties geweest.

Concreet wil Di Rupo het concept "zones franches" of "ontwrichte gebieden" op tafel gooiden. Dat zijn gebieden die plots getroffen zijn door groot banenverlies zoals bijvoorbeeld rond Ford in Genk of ArcelorMittal in Luik. Voor die gebieden zou er een gunstig fiscaal regime komen.

Ook denkt Di Rupo aan een verlaging van de btw op elektriciteit van 21% naar 6% om de energiekosten van de bedrijven te beheersen. Vooral Open VLD en SP.A zijn daar voorstander van, maar CD&V was daar eerder tegen gekant. De premier wil ook praten over een lastenverlaging voor de bedrijven om de loonkoof met onze buurlanden te verkleinen.

Als er een interfederaal relanceplan komt met de gewesten, zou dat volgens Di Rupo een unicum zijn. "We moeten profiteren van het momentum om voor 2014 maatregelen te nemen", zei hij.

"Enkel praten als loonkloof wordt gedicht"

Vlaams minister-president Kris Peeters (CD&V, foto) is verheugd over de "positieve signalen" van federaal premier Di Rupo. Vooral de bereidheid van Di Rupo om het dichten van de loonkloof met onze buurlanden in een wet te gieten, stemt Peeters hoopvol. 

Vanochtend stelde Peeters dat hij nog altijd niet warm loopt voor een verlaging van de btw op elektriciteit, maar dat hij daarover wil praten als er afspraken gemaakt worden over het dichten van de loonkloof in het kader van een concurrentiepact. 

Verwijzend naar cijfers van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven, schat Peeters die kloof op 5,1 procent. Hij hoopt dat er voor het einde van het jaar een akkoord bereikt kan worden over een concurrentiepact.

Twee weken geleden zei Peeters nog dat garanties over het dichten van de loonkloof met de buurlanden een absolute voorwaarde is om in een volgende regering te stappen.