"Brussel wordt de hoofdstad van de republiek Vlaanderen"

"De Brusselaars zullen eieren voor hun geld kiezen en zich bij de republiek Vlaanderen aansluiten." Dat heeft voorzitter van Vlaams Belang Gerolf Annemans gezegd in "De ochtend" in een toelichting op de plannen van de partij voor Brussel. "Wij willen Vlaanderen als onafhankelijk land binnen de EU met Brussel als hoofdstad", vatte hij de congrestekst samen.

Zondag stelt de partij Vlaams Belang haar toekomstplannen voor Brussel voor op een congres in Vorst. In "De ochtend" liet voorzitter Annemans vandaag al in zijn kaarten kijken.

"De N-VA blijft ook met een confederaal model binnen een Belgisch kader denken en rijdt zich zo vast op Brussel. Wij denken buiten dit kader en pleiten voor een republiek Vlaanderen binnen de EU met Brussel als hoofdstad", zei hij. "Wallonië wordt dan een andere staat met zijn instellingen in Namen. De Vlaamse instellingen zullen zich in Brussel bevinden."

"Zelfs als de Brusselaars na de opheffing van België onafhankelijk zouden willen worden, moeten ze vroeg of laat bij Vlaanderen aankloppen", maakte Annemans zich sterk. "Brusselaars zullen eieren voor hun geld kiezen en zich bij Vlaanderen aansluiten. Nu al willen we hen duidelijk maken dat hun toekomst niet noodzakelijk in een afgesloten geheel of een federatie met Wallonië besloten hoeft te liggen."

"19 gemeenten slim herschikken"

Binnen de republiek Vlaanderen moeten de Brusselaars afscheid nemen van een eigen regering. "Brussel wordt de Vlaamse hoofdstad en als dusdanig een integraal deel van Vlaanderen. Er komt wel een speciaal statuut voor Brusselaars met culturele rechten voor de Franstaligen. In Brussel zal heus nog Frans mogen worden gesproken."

De 19 gemeenten hoeven dan weer niet noodzakelijk te verdwijnen voor Vlaams Belang. "We moeten ze op een slimme manier herschikken. Sommige gemeentegrenzen zijn momenteel niet realistisch meer. Gemeentes blijven wel een prima bestuursniveau dat dicht bij de bevolking staat."