"Dit is de facto een indexsprong"

Vicepremier en minister van Pensioenen Alexander De Croo vindt dat de federale regering met het relanceplan haar steentje bijdraagt aan een meer concurrentiële economie. Nu wil hij horen wat de gewestregeringen kunnen doen. N-VA-voorzitter Bart De Wever is niet onder de indruk.

Minister De Croo was in Terzake op Canvas zijn nopjes met het federale akkoord over het relanceplan eerder op de dag. De regering zich geëngageerd tot een significante afbouw van de loonkloof en geeft tegelijk extra zuurstof aan de economie door de verlaging van de btw op elektriciteit, zegt hij. 

Tot eind 2015 betekenen die maatregelen "indexrust" en de facto komt dat neer op een indexsprong, zegt De Croo. Hij geeft toe dat de loonkloof met die maatregelen weliswaar niet uitgevlakt wordt. Die bedraagt nog altijd 15 tot 16% en zou tegen 2019 met 3% moeten verminderd worden. Het werk is niet af, maar voor de bedrijven is er nu eindelijk een economisch perspectief.

Los daarvan merkt De Croo op dat de federale regering de voorbije twee jaar al veel gedaan heeft en hij stipt met name de loonmatiging en de aanpassing van de indexkorf. Nu komen daar opnieuw belangrijke maatregelen bij.

Hoe dan ook heeft de federale regering nu haar maatregelen voorgesteld en De Croo verwacht nu van de gewestregeringen te horen hoe die denken dat relanceplan te kunnen versterken. 

De Wever is niet onder de indruk

Even later kon N-VA-voorzitter Bart De Wever zijn twijfels uiten over het federale relanceplan. Volgens hem is dat weinig indrukwekkend als je bekijkt dat de federale regering de voorbije jaren de belastingen al fors heeft verhoogd. 

Door die btw op elektriciteit te verlagen, zal de klant dat net voor de verkiezingen van volgend jaar merken, aldus De Wever. Nu de inflatie op nauwelijks 0,7% staat, vraagt hij zich tevens af welke "wonderbaarlijke effecten" de btw-verlaging op stroom dan wel zou kunnen hebben.

De Wever vermoedt dat de btw-verlaging op stroom vooral het effect moet opvangen van het wegvallen van de prijsbevriezing voor energie, zeker nu Europa dat laatste niet ziet zitten.

Hoe dan ook is de uitvoering van het relanceplan grotendeels werk voor de volgende federale regering en De Wever vindt dat hij nog altijd wacht op echte structurele hervormingen. Aan Vlaamse kant -waar de N-VA wel in de meerderheid zit- zijn die volgens hem al genomen en is de begroting in evenwicht geraakt, niet door belastingen, maar door saneringen, aldus de N-VA-voorzitter. Hij merkt ook op dat Vlaanderen 166 miljoen euro opzij heeft gezet voor economische relance, maar er is nog niet beslist hoe die zullen worden ingezet.