"Jobkans voor oudere werkzoekenden ligt extreem laag"

Wie in ons land als 50-plusser op zoek moet naar een nieuwe job, staat voor een bijna uitzichtloze missie. Dat blijkt uit cijfers van de VDAB, waarover De Standaard en Het Nieuwsblad vandaag berichten. Toch moeten vijftigplussers door het Generatiepact langer op de arbeidsmarkt blijven. In een reactie benadrukt Unizo dat kmo's wel degelijk positief staan tegenover oudere werknemers. Het NSZ merkt op dat oudere werknemers vaak te duur zijn voor kleine ondernemers.

"Voor alle kansengroep-werkzoekenden ligt de jobkans lager dan gemiddeld, maar de jobkans voor oudere werkzoekenden ligt gewoon extreem laag", zegt Ronny Misplon van de studiedienst van de VDAB. Zo vond slechts 3 procent van de 50-plussers werk in het tweede kwartaal van dit jaar, tegen 10 procent van de 25- tot 49-jarigen. Van de 50-plussers is 54 procent langer dan twee jaar werkzoekend, tegen 18 procent van de 25- tot 49-jarigen.

Oudere werknemers hebben relatief stabiele banen en worden bij naakte ontslagen minder geviseerd dan tijdelijke werknemers. Vijftigplussers die toch werkloos worden, vinden echter moeilijk een nieuwe job. "De vijftigplussers moeten, onder meer door de crisis op de arbeidsmarkt, de oneerlijke concurrentie aangaan met de jongeren", aldus Misplon. "Door ons huidige systeem van loonopbouw zijn ze een stuk duurder en tegelijk moeten ze optornen tegen hardnekkige vooroordelen."

Het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding (CGKR) klaagde de discriminatie van oudere werknemers in België al aan. "Werkgevers denken bijvoorbeeld dat het geen nut heeft om oudere werknemers nog op te leiden aangezien jongeren op termijn duurzamer zijn. Maar in de praktijk zijn jongeren de eersten die al na een paar jaar opnieuw van job veranderen."

VDAB-topman Fons Leroy merkt op dat langer aan het werk blijven voor steeds meer vijftigplussers veeleer een economische noodzaak is, dan een verplichting.

"Ze zijn loyaal en hebben hopen ervaring"

In een reactie benadrukt ondernemersorganisatie Unizo dat kmo's positief staan tegenover oudere werknemers. "Werknemers zijn het kapitaal van een onderneming en zeker ook oudere werknemers. Ze zijn loyaal, hebben hopen ervaring en veranderen niet zo snel meer van job. Dit doet de rekruteringskosten voor bedrijfsleiders dalen", aldus Unizo.

Uit een recente rondvraag van Unizo blijkt dat bijna de helft van de ondernemers meent dat 55-plussers een meerwaarde op de werkvloer creëren. De enquête ontkrachtte daarnaast de stelling dat oudere werknemers minder productief zouden zijn dan jongere. Unizo erkent wel dat werkgevers veel vragen hebben over het aanwerven van oudere werknemers en over het omgaan met verschillende generaties op de werkvloer.

Tewerkstellingspremie

Het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen (NSZ) merkt dan weer op dat veel kmo's inderdaad geen oudere werknemers aanwerven omdat ze gewoon te duur zijn. "Naast de hoge loonlasten die zwaarder doorwegen bij oudere werknemers omdat ze doorgaans een hoger loon hebben dan hun jongere collega's, zijn er ook de aanzienlijke kosten die een eventueel ontslag van een oudere werknemer met zich meebrengt", stelt het NSZ. "Kmo's die een 45-plusser aan de deur zetten, moeten immers verplicht outplacement en werkloosheid met bedrijfstoeslag (het vroegere brugpensioen) ophoesten. Voor kleinere bedrijven zijn die kosten doorgaans te zwaar om te dragen."

"Om oudere werknemers meer kansen te geven op de arbeidsmarkt moet er dus vooral iets gedaan worden aan hun kostprijs", klinkt het. Ook wil NSZ dat de tewerkstellingspremie voor ondernemingen die 50-plussers in dienst nemen, langer blijft lopen dan twee jaar.