Algemene stakingsdreiging bij justitie

Er dreigen in alle geledingen van justitie stakingsacties op vrijdag 13 december. ACV-secretaris Luc Neirynck klaagt samen met het gemeenschappelijke vakbondsfront het algemene immobilisme bij justitie aan.

Het gemeenschappelijke vakbondsfront van de justitiehuizen, het veiligheidskorps en het personeel van de gerechtshoven en de rechtbanken is van plan om actie te voeren op 13 december. Er is een stakingsaanzegging ingediend voor het personeel van alle gevangenissen.

Volgens Luc Neirynck (ACV) is de stakingsdreiging heel groot. Een actie van dergelijke omvang is volgens hem ongezien. Als minister van Justitie Annemie Turtelboom ingaat op de eisen van de bonden, kan de actie vermeden worden.

"De administratie luistert wel, maar staat al jaren machteloos", klinkt het. De concrete aanleiding voor de stakingsaanzegging is de loopbaanproblematiek. In tegenstelling tot de federale ambtenaren kan het gerechtspersoneel vanaf 1 januari 2014 niet op een nieuwe loopbaan rekenen. Bij het veiligheidskorps is er ongenoegen over het uitblijven van een eigen identiteit. Bij de justitiehuizen krijgt het personeel geen duidelijkheid over de overheveling naar de gewesten en het personeel van de gevangenissen is niet te spreken over de werkdruk en de overbevolking.