Btw op elektriciteit wordt dan toch verlaagd

Binnen de federale regering is een akkoord bereikt over een relanceplan voor onze economie. Een belangrijk punt daarin is de verlaging van de btw op elektriciteit. In ruil zou het wegwerken van de loonkloof tegen 2018 in een wet worden gegoten. Later wordt bekeken wat de gewestregeringen kunnen bijdragen.

De zes partijen van de federale regering hebben vanmiddag het voorstel van premier Elio Di Rupo (PS) voor een relancepact goedgekeurd. Het gaat om de PS, CD&V, Open VLD, MR, SP.A en CDH.

Het belangrijkste punt in het plan is de verlaging van de btw op elektriciteit van 21% naar 6%. Dat zou gelden tot eind 2015. Daarna zal het effect van de maatregel geëvalueerd worden. Op die manier zouden onze bedrijven concurrentiëler moeten worden tegenover hun buitenlandse concurrenten die doorgaans minder betalen voor energie. 

De verlaging was een eis van Open VLD en de SP.A, maar CD&V wou er aanvankelijk niet van weten en eiste dat de loonkloof tussen België en de buurlanden gedicht zou worden. 

CD&V gaat nu toch akkoord met de btw-verlaging voor stroom. In ruil zou de loonkloof fors verminderd worden tegen 2019, al is dat later en minder strikt dan de christendemocraten eerst geëist hadden. Op federaal niveau is er dus eensgezindheid, ook over die loonkloof dus.

De loonlasten zouden in 2015, 2017 en 2019 telkens met 450 miljoen euro verminderd worden. Een derde daarvan is algemeen voor iedereen, een derde gaat naar mensen met lage lonen en een derde naar sectoren die het moeilijk hebben, zoals de autoassemblage. 

In het plan staat ook het begrip "ontwrichte gebieden". Dat zijn gebieden waar er hoge werkloosheid heerst of plots veel banen verloren gaan, zoals bij Ford in Genk of ArcelorMittal in Luik. 

A2012

Peeters vrij tevreden, Muyters erg kritisch

Het relanceplan is vanmiddag voorgesteld aan de gewestregeringen. De vergadering is om zes uur vanavond uit elkaar gegaan zonder een akkoord. De regeringen gaan nu elk bekijken wat ze kunnen bijdragen tot een concurrentiepact voor onze economie. Op 11 december komen ze opnieuw bijeen.

Vlaams minister-president Kris Peeters (CD&V) had voor de vergadering geëist dat er eerst een akkoord moest zijn over loonkloof voor er gepraat kon worden over de lagere btw voor elektriciteit.

Dat akkoord is er nu en Peeters reageerde na afloop van de vergadering tevreden over wat er op tafel lag, al gaat het verkleinen van de loonkloof niet zo snel als hij geëist had. Vlaanderen houdt 166 miljoen euro achter de hand om te werken aan onze concurrentiekracht, maar hoe dat geld besteed wordt, is nog niet duidelijk.

Vlaams minister van Begroting Philippe Muyters (N-VA) was veel minder positief. Hij zegt twijfels te hebben over de federale maatregelen en vindt dat die gedeeld worden door tal van economen. Mogelijk speelt mee dat de N-VA in de Vlaamse regering zit, maar niet in de federale.