Organisatie wereldtentoonstelling goochelt met boekhouding

Het Rekenhof haalt in zijn 170e jaarboek opnieuw uit naar de Belgische wereldtentoonstellingsorganisatie. Dat werd duidelijk bij de voorstelling van het "blunderboek" in de Kamer. Begin dit jaar had het Rekenhof al forse kritiek geuit op de boekhouding van het Belgische paviljoen op de wereldtentoonstelling van Sjanghai in 2010. Het Rekenhof maant de federale regering voorts aan beter op haar uitgaven te letten.
BELGA/WAEM
Het Belgische paviljoen in Sjanghai in 2010.

Begin dit jaar uitte het Rekenhof al een keer forse kritiek op de boekhouding van het Belgische paviljoen op de wereldtentoonstelling in Sjanghai in 2010. "Er werden zo veel regels met de voeten getreden dat een controle van de financiën gewoon onmogelijk was", oordeelde het hof toen.

"Na de audit over het beheer van de wereldtentoonstelling in Sjanghai, toonde een opvolgingsaudit over de wereldtentoonstelling van Yeosu in Zuid-Korea in 2012 aan dat nog geen maatregelen werden genomen om de werking van het Commissariaat voor de Wereldtentoonstellingen in overeenstemming te brengen met de regelgeving of aan de huidige regeling de nodige rechtsbasis te geven", klinkt het nu.

Hoewel het commissariaat jaarrekeningen voor 2011 en 2012 overgemaakt heeft, is volgens het Rekenhof sinds 2009 niet aan de wettelijke verplichtingen voldaan. "Heel wat ontvangsten en uitgaven van de expo werden ten onrechte buiten de begroting en de Algemene Rekening van de Staat gehouden", aldus het Rekenhof.

Ondanks de kritiek van het Rekenhof duidde de regering oud-CD&V-minister Leo Delcroix opnieuw aan als commissaris-generaal voor de volgende Wereldtentoonstelling. Die vindt in 2015 plaats in Milaan.

Overheidspensioenen

In het "blunderboek" geeft het Rekenhof ook de federale overheid raad mee. Volgens het hof moet die overheid beter op de uitgaven letten omdat de pensioenkosten stilaan de pan uit swingen. Vooral de pensioenlast van het overheidspersoneel zelf weegt stilaan door. "Tussen 2008 en 2012 zijn de uitgaven voor de overheidspensioenen met 2,19 miljard euro gestegen", zegt Ignace Desomer van het Rekenhof. "Dat is een toename van 23%."

Het Rekenhof wil ook dat sommige ministeries meer controle uitoefenen op wat met hun budgetten gebeurt. Zo wordt daarop bij het ministerie van Defensie nauw toegekeken, maar bij het ministerie van Financiën gebeurt dat dan weer te weinig. Ook het ministerie van Justitie moet de kosten voor geïnterneerden die niet in een gevangenis terechtkunnen beter opvolgen. "De dagprijs in niet erkende psychiatrische instellingen varieert van 20 tot 200 euro", zegt Desomer.

Tot slot bestaat volgens het Rekenhof momenteel ook geen controle op het geld dat Brussel krijgt voor politie en veiligheid tijdens Europese toppen. Het hof stelt zich de vraag of dat geld wel op de juiste manier wordt besteed.