Psychiatrisch ziekenhuis voor jongeren dicht

Eind dit schooljaar gaat in het Caritas-psychiatrisch ziekenhuis in Melle de afdeling voor jongeren met een verstandelijke beperking dicht. De instelling krijgt te weinig middelen van de ziekteverzekering om de jongeren op een professionele manier op te vangen. Dat schrijven Het Nieuwsblad en De Standaard.

De afdeling van het centrum, De Meander, heeft tien plaatsen voor jongeren met zware gedrags- en psychische problemen. Voor jongeren tussen 16 en 18 jaar is er in de wijde omgeving geen alternatief en dus komen gezinnen van ver bij De Meander om hulp voor hun kind, die het leven niet meer ziet zitten of onhandelbaar gedrag vertoont.

De directie zag geen andere oplossing dan de afdeling te sluiten. De middelen van de ziekteverzekering en dus de federale overheid, volstaan niet om voldoende omkadering te creëren. "De directie heeft altijd extra personeel van andere afdelingen naar hier gedetacheerd, en toch was de bezetting nog ondermaats. Dat heeft weleens tot incidenten geleid, zoals agressie tegen het personeel, met lange arbeidsongeschiktheid tot gevolg", aldus directeur Herman Roose van het psychiatrisch centrum Caritas.

Het centrum zal zoeken naar een andere plaats voor elke jongere die er nu verblijft. "We zullen geen enkele patiënt in de steek laten, het is aan de andere kant natuurlijk niet gemakkelijk om een oplossing te zoeken binnen de sector personen met een verstandelijke beperking omdat daar zelf al plaatsen te kort zijn en ook, onze groep is niet de gemakkelijkste groep", zegt Roose in het VRT-radionieuws.

Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) betreurt de beslissing, maar noemt die ook "moedig". "De Meander krijgt federale middelen en die zijn niet toereikend voor deze specifieke doelgroep." Hij plant overleg om toch nog "ondersteuningspistes te verkennen".