Selectiebureau kiest voortaan provinciegouverneurs

De Vlaamse regering heeft de nieuwe selectieprocedure goedgekeurd voor de aanstelling van provinciegouverneurs. Er komt een open procedure en een selectie via een onafhankelijk selectiebureau. Dat zegt Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Geert Bourgeois (N-VA).
Vlaamse en Waalse gouverneurs op bezoek bij koning Filip vorige week.

De aanstelling van een nieuwe provinciegouverneur was tot nu toe een zaak van afspraken tussen partijen. Vorig jaar, toen wijlen André Denys met pensioen ging, droeg de N-VA Jan Briers voor als nieuwe gouverneur. Maar Open VLD lag toen dwars. De liberalen gingen uiteindelijk toch akkoord, maar er werden wel afspraken gemaakt over een nieuwe, transparantere procedure.

Die is er nu. Voortaan zal de Vlaamse regering vacatures voor gouverneurs bekendmaken. Een onafhankelijk selectiebureau zal een lijst met geschikte kandidaten voorleggen aan de minister van Binnenlands Bestuur. De Vlaamse regering kiest uit die lijst de volgens haar meest geschikte kandidaat. Die kandidaat wordt uitgenodigd voor een hoorzitting in de commissie Binnenlandse Aangelegenheden van het Vlaams Parlement, die aanbevelingen aan de Vlaamse regering kan doen. Daarna wordt, zoals nu, "eensluidend advies" gevraagd aan de federale regering. Na dat advies kan de benoeming worden bekrachtigd.

De nieuwe procedure zal nog worden voorgelegd aan het college van gouverneurs en aan het Vlaams Parlement. Daarna zal ze worden verankerd in het statuut van de provinciegouverneurs.