Worden Syrische chemische wapens op zee vernietigd?

Er is een plan in de maak om Syrische chemische wapens op zee te vernietigen. Op het Amerikaanse schip MV Cape Ray zou een mobiele vernietigingsinstallatie komen die water gebruikt om de chemische gassen te verdunnen, preciseert BBC Newsnight.
AP2013

Tegen 31 december moeten de gevaarlijkste chemische wapens weg zijn uit Syrië, maar tot nu is niemand bereid om ook effectief mee te werken aan de vernietiging van het arsenaal. Ook België paste eerder voor deze niet evidente opdracht.

De chemische wapens zouden door hydrolyse geneutraliseerd worden. Dat proces zou naar schatting 7,7 miljoen liter afvalwater creëren, dat dan zou worden opgeslagen in 4.000 containers. Het probleem is daarmee nog niet van de baan, want ook het afvalwater is nog tot op zekere hoogte giftig.

Er zou 600 ton aan chemisch oorlogstuig opgeslagen liggen in Syrië, met daar bovenop ook nog eens 30 ton mosterdgas. Los van de nu vooropgestelde oplossing, blijft nog de vraag wie het chemische materiaal van over het land naar het Amerikaanse schip zal brengen. Dat is niet enkel een logistieke uitdaging, ook over de beveiliging moet worden nagedacht in een door burgeroorlog verscheurd land, schrijft Mark Urban van de BBC.