"Nederlandse staatsveiligheid kraakt internetfora"

De Nederlandse inlichtingendienst (AIVD) hackt volgens de krant NRC Handelsblad de servers van internetfora en verzamelt zo de gegevens van alle gebruikers op die fora. De inlichtingendienst overtreedt daarmee volgens de krant de wet. AIVD ontkent de beschuldigingen.

NRC Handelsblad brengt vandaag voor het tweede weekend op rij een bijlage uit over het doen en laten van zowel de Amerikaanse inlichtingendienst (NSA) als die van Nederland (AIVD) zelf.

Daaruit zou blijken dat de AIVD buiten de lijntjes van het wettelijk kader kleurt. "De wet laat toe dat de AIVD "speciale bevoegdheden" inzet tegen staatsgevaarlijke personen of organisaties, maar deze wet is niet toegesneden op nieuwe vormen van hacken, waarbij hele netwerken worden geïnfecteerd en de data van grote aantallen gebruikers in één keer kunnen worden weg gesluisd", schrijft de krant.

De AIVD ontkent dat de organisatie zich niet aan de wet houdt. "Het doel van het verzamelen van inlichtingen is om dreigingen tegen de nationale veiligheid tijdig te onderkennen. De AIVD heeft bijzondere bevoegdheden gekregen om die onzichtbare dreiging in kaart te brengen", klinkt het in een mededeling. "Het onderzoeken van verdachte websites waaronder jihadistische webfora zoals in het artikel van NRC Handelsblad beschreven, past dan ook binnen de kaders van de wet."

Hieronder vindt u het geheime NSA-document: