"Van echte competitiviteitsschok is geen sprake"

De grootste werkgeversorganisaties van het land verwelkomen de federale relancemaatregelen als "enkele stappen in de goede richting". Ze wijzen er wel op dat de maatregelen "onvoldoende zijn om de loonkostenhandicap van 16,5 procent op een significante manier te verminderen". "Van een echte competitiviteitsschok is vooralsnog geen sprake", luidt het zaterdag in een gezamenlijk persbericht van VBO, Voka, Unizo, Boerenbond, Beci, UWE en UCM.

De werkgeversorganisaties lijsten enkele punten op, "op basis van de eerste beschikbare informatie". Zo blijven ze overtuigd van de noodzaak van een wetgevend initiatief om de wet van 96 over het concurrentievermogen te hervormen. "Men moet er bovendien absoluut over waken dat de btw-verlaging en de lastenverlaging de beschikbare marge voor loonsverhogingen niet vergroten", klinkt het nog.

 

Ze vragen ook "spijkerharde garanties" dat de btw-verlaging op elektriciteit niet wordt tenietgedaan door hogere energieheffingen op andere beleidsniveaus. De aangekondigde lastenverlagingen noemen ze "beperkt en gespreid". "Dit is niet van die aard dat het competitiviteitsprobleem grondig aangepakt wordt."

Voorts vinden de werkgevers het "voorbarig" om de volledige welvaartsvastheid van de sociale uitkeringen te garanderen voor de volgende jaren, "zeker in een periode van loonmatiging die moet worden aangehouden". Ze betreuren ook dat de regering opnieuw bijkomende verplichtingen en inspanningen wil opleggen inzake vorming.

De werkgeversorganisaties vragen verdere stappen "om de handicap volledig weg te werken en onze bedrijven echt competitief te maken".