Kerk hervormt en sluit tientallen kerken

Het aantal parochies in Vlaanderen zal de komende jaren drastisch dalen. Het almaar dalend aantal gelovigen, het tekort aan pastoors en het teveel aan parochies nopen de kerk tot hervorming. Dat melden De Standaard en Het Nieuwsblad. Van de huidige 1.800 parochies zouden er over enkele jaren nog maximaal 400 overblijven.
De kerk van Moerzeke staat niet op de lijst van te sluiten kerken

In het vicariaat Vlaams-Brabant en Mechelen slinkt het aantal parochies van 381 naar 71 pastorale zones. In het bisdom Brugge gaat het van 362 parochies naar 70 pastorale zones. Die zullen geleid worden door een priester of pastoor met onder hem een groep opgeleide leken. "Per pastorale zone blijft er nog één centrumkerk open waar wekelijks op zondag een eucharistieviering zal plaatsvinden", zegt woordvoerder Jeroen Moens van het vicariaat Vlaams-Brabant en Mechelen. De nieuwe parochies zullen in veel gevallen samenvallen met de gemeentegrenzen, zo weet De Standaard.

De hervorming komt er op vraag van Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Geert Bourgeois (N-VA). Die wil voorkomen dat kerken door het dalend aantal kerkgangers op termijn leeg komen te staan. Leegstand wekt immers vaak verval in de hand. De Vlaamse kerkbesturen werkten op vraag van de minister een meerjarenplan uit. Volgens Moens gaat het niet om een schaalvergroting of institutionele of organisatorische operatie maar om een "gedroomd moment om de krachten te bundelen en beter, sterker, krachtiger aanwezig te zijn op het terrein".

Concreet zouden 12 kerken al heel binnenkort de deuren sluiten. Kerken die niet meer gebruikt worden zullen een andere bestemming krijgen of worden gesloopt.