Wat verandert er vanaf 1 december?

Net zoals elke maand, zijn er ook vanaf december enkele veranderingen. Zo gaat de fiscale amnestie haar laatste maand in, start het grenscontrolesysteem Eurosur om kleine bootjes met migranten sneller op te merken en laat de Ierse luchtvaartmaatschappij Ryanair een tweede tas als handbagage toe.

Laatste maand voor fiscale amnestie

De laatste ronde fiscale amnestie gaat op 1 december de laatste maand in. Nog tot eind dit jaar geldt het huidige voordelige systeem voor berouwvolle zondaars, wat het aantal aangiften voor fiscale regularisatie de voorbije maanden fors heeft doen toenemen.

Voor niet-verjaarde zaken gelden boetes van 15 en 20 procent voor respectievelijk gewone en ernstige fraude. En voor verjaarde zaken geldt nog een maand één tarief, namelijk 35 procent, waarvoor de betrokkene in ruil strafrechtelijke immuniteit krijgt.

In november vorig jaar besliste de regering-Di Rupo dat er een einde komt aan het systeem van permanente regularisatie dat sinds december 2005 liep. Midden juli werd dat systeem vervangen door een laatste rond fiscale amnestie. Vanaf 2014 zou het dan niet langer mogelijk zijn zwart geld te regulariseren. In het systeem dat tot midden juli gold, was er een boetetarief van 0 tot 10 procent bovenop de ontdoken belasting.

Grenscontrolesysteem Eurosur gaat van start

De zuidelijke en oostelijke buitengrenzen van de Europese Unie worden vanaf 2 december beter bewaakt. Het opzet van het nieuwe grenscontrolesysteem Eurosur is om onder meer kleine bootjes waarmee migranten de EU trachten te bereiken beter te detecteren. De 28 EU-lidstaten hebben zich eind oktober achter dit initiatief geschaard.

De bewaking van de Europese grenzen is een taak voor de nationale overheden, en dankzij Eurosur moeten die vlotter operationele informatie kunnen uitwisselen, en ook beter kunnen samenwerken met Frontex, het Europees agentschap dat de acties van de lidstaten coördineert en grensbewakers opleidt.
Kleine bootjes met migranten kunnen sneller opgemerkt worden met behulp van satellieten en andere geavanceerde surveillancetechnologie.

Op maandag 2 december moeten de 18 zuidelijke en oostelijke landen van de Unie (Bulgarije, Cyprus, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Malta, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije en Spanje) het systeem kunnen gebruiken. De andere lidstaten volgen op 1 december 2014.

Critici bestempelen Eurosur als een geavanceerd systeem dat vluchtelingen de toegang tot Europa moet ontzeggen. Mechanismen als Eurosur moeten het redden van levens als prioritaire opdracht hebben, "niet het ontzeggen van de toegang tot de EU", vindt mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch.

Soepelere regels bij Ryanair

Op 1 december gaan bij de Ierse luchtvaartmaatschappij soepeler regels in voor de bagage. De luchtvaartmaatschappij laat een tweede, kleine, tas toe als handbagage en vermindert de kostprijs voor in te checken bagage van 60 naar 30 euro per stuk. Ryanair wil met deze en andere maatregelen tegemoetkomen aan de groeiende ontevredenheid onder haar klanten.

Via een feedbackprogramma op de Ryanair-website, "Tell MOL" (zeg het aan Michael O'Leary), konden klanten voorstellen doen om de klantenservice te verbeteren. De maatschappij kwam daarop met zes maatregelen.

Nog op 1 december vermindert Ryanair de toeslag om de instapkaart op de luchthaven te laten printen van 70 naar 15 euro. Voor mensen die zich niet online ingecheckt hebben, blijft de toeslag wel 70 euro. Andere maatregelen, zoals de mogelijkheid om tot 24 uur na een onlineboeking eventuele foutjes te corrigeren en de "stille vluchten" vóór 8 uur en ná 21 uur, traden al eerder in werking. De maatschappij hoopt binnen de vijf jaar het jaarlijkse aantal klanten op te trekken van 80 naar 110 miljoen.