"Al veel hervormingen, maar meer nodig voor de concurrentiekracht"

Volgens het IMF heeft de regering-Di Rupo al heel wat hervormingen in positieve zin gerealiseerd, zoals het onder controle brengen van de energieprijzen, het opkrikken van de werkgelegenheid bij ouderen en het aanpassen van de index. Maar tegelijk zijn meer drastische maatregelen nodig om de concurrentiekracht van de Belgische bedrijven op te krikken. Zo staat in het rapport van het IMF over ons land.

Concreet pleit de internationale organisatie voor een verdere matiging van de lonen, "tot de kloof volledig is verdwenen". Het IMF wijst er immers op dat ook in andere Europese landen maatregelen zijn genomen om competitiever te worden, meer bepaald op het vlak van productiviteit.

Behalve over de loonkost, is het Muntfonds ook bezorgd over de energie-intensieve industrie in ons land, en het toenemende prijsverschil met Noord-Amerika.

De Belgische arbeidsmarkt biedt ook nog te veel bescherming aan de werkenden, wat de instroom van nieuwkomers bemoeilijkt en de kosten per job opdrijft. "Er zou een beter evenwicht moeten komen tussen bescherming en flexibiliteit van werknemers. Het geld dat hierdoor vrijkomt, zou kunnen gaan naar herscholing voor een nieuwe job", aldus Edward Gardner namens het IMF.

Ook de zware administratieve lasten voor bedrijven krijgen kritiek in het rapport.