"Loon overheidsmanagers wordt beter door specialisten bepaald"

Niet de politiek moet bepalen hoeveel overheidsmanagers verdienen, maar wel specialisten ter zake. Dat heeft de voorzitter van de FOD Sociale Zekerheid én de kortstondige baas van de NMBS Frank Van Massenhove gezegd in "Terzake". "De huidige benoemingsprocedures voor overheidsmanagers stroken niet met de principes van modern management", voegde hij eraan toe.

"Terzake" nodigt deze week elke avond een gast uit die in de loop van 2013 even in het oog van een mediastorm is terechtgekomen. Vanavond was Frank Van Massenhove te gast. Sinds enkele jaren is hij de voorzitter van de FOD Sociale Zekerheid. In september werd hij de nieuwe baas van de NMBS, maar om persoonlijke redenen zag hij even later alweer van die job af.

"Toen de regering mij voor de functie vroeg, had ik nauwelijks de tijd om erover na te denken", zei Van Massenhove. "Op dat moment voelde ik al dat mijn lichaam niet helemaal meewilde, maar nogal impulsief zei ik ja." Toen de fysieke klachten bleven aanhouden, moest hij de regering alsnog melden dat hij de topjob weigerde. "Op dat moment dacht ik dat ik kanker had. Het zag er dus niet naar uit dat ik snel weer de oude zou worden. Gelukkig bleek alles achteraf mee te vallen." Dat hij zich terugtrok omdat de job zelf hem afschrikte, sprak Van Massenhove met klem tegen.

"Bellens had al veel vroeger moeten vertrekken"

Opvallend: dat hij door de regering tot nieuwe spoorbaas werd aangesteld, vindt hij geen goede zaak. "Die benoemingsprocedure strookt niet met mijn principes van modern management. Natuurlijk is dat laatste moeilijk in een overheidsomgeving. Toch is het een moreel foute manier om met overheidsbedrijven om te gaan. De overheid moet het goede voorbeeld geven. De bevolking moet er vooral ook zeker van zijn dat de juiste vrouw of man op de juiste plaats zit."

Op basis van die logica haalde Van Massenhove vervolgens fors uit naar de voormalige topman bij Belgacom Didier Bellens. "Bellens had al veel vroeger moeten vertrekken", stelde hij. "Nu heerst de perceptie dat hij pas moest gaan nadat hij de premier had beledigd, terwijl hij voorheen ook al een slechte manager was. Hij behaalde dan wel goede resultaten, ook de cultuur en de waarden binnen een overheidsbedrijf zijn belangrijk."

"Politiek heeft altijd met verloning toplui ingestemd"

"Ik heb me altijd tegen hoge lonen voor overheidsmanagers afgezet', ging Van Massenhove verder. "Het moet wel gezegd dat de politiek in het verleden altijd met de verloning van die toplui heeft ingestemd. Het is dan ook fout als politici hen plots als geldwolven gaan afschilderen. Het hele circus rond die verloning is overigens een slechte zaak voor de overheid. Niet de politiek moet bepalen hoeveel overheidsmanagers verdienen, maar wel specialisten ter zake. Wat de vervroegde invrijheidsstelling betreft bijvoorbeeld, is die omslag al gemaakt."

Zijn mandaat als voorzitter van de FOD Sociale Zekerheid loopt nog tot mei 2014. Naar eigen zeggen is Van Massenhove kandidaat om zichzelf in die functie op te volgen. "Enerzijds wil ik dat doen omdat niemand weet wat de toekomst na de verkiezingen brengen zal en ik mijn mensen niet in de steek wil laten. Anderzijds heb ik samen met hen een strategie uitgebouwd voor de FOD en die wil ik verder uitvoeren."