"Ook kinderen en jongeren lijden onder de crisis"

De Kinderrechtencoalitie Vlaanderen, een netwerk van verschillende ngo's, heeft vandaag haar aanbevelingen voorgesteld over de impact van de crisis op kinderen en jongeren. Die werden gebundeld in het dossier "Kinderrechtenforum" en moeten het beleid aanmoedigen om niet te besparen op domeinen die de ontwikkeling van kinderen en jongeren beïnvloeden. Vlaams minister van Armoedebestrijding Ingrid Lieten (SP.A) toont begrip voor de aanbevelingen.

De impact van de crisis op kinderen en jongeren is het jaarthema van de Kinderrechtencoalitie. "In de berichtgeving over de crisis staan vooral volwassenen centraal", zegt Farah Laporte van de organisatie. "Kinderen komen in heel dit verhaal te weinig aan bod, terwijl zij er ook onder lijden. De crisis mag niet gebruikt worden om te snoeien in maatregelen waarbij kinderen gebaat zijn."

Om dat aan te kaarten heeft het netwerk "Kinderrechtenforum" gepubliceerd. Een van de aanbevelingen is de zorg voor een gewaarborgd inkomen, met het optrekken van de minimumlonen tot boven de armoedegrens. Daarnaast vraagt de organisatie een automatische toekenning van rechten, zoals de schooltoelage. Ook wil ze dat het belang van jeugdwerk met kinderen en jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties erkend en ondersteund wordt. De Kinderrechtencoalitie wil verder dat er ingezet wordt op de begeleiding van werkzoekende jongeren en dan vooral de laaggeschoolde en meest kwetsbare.

Ook kinderen in ontwikkelingslanden komen aan bod in de aanbevelingen. De organisatie wil onder meer dat de belofte om 0,7 procent van het bruto nationaal product te besteden aan ontwikkelingssamenwerking, wordt nagekomen.

"Elke minister zet in op kinderarmoede"

In een reactie laar Vlaams minister van Armoedebestrijding Ingrid Lieten (SP.A) weten dat ze het eens is met de gemaakte aanbevelingen. Ze benadrukt evenwel dat de Vlaamse regering al heel wat maatregelen heeft genomen, maar ook dat nog heel wat moet gebeuren.

"In 2011 heeft de Vlaamse regering het actieplan voor kinderarmoedebestrijding opgericht", zegt Lieten. "Elke minister zet vanuit haar of zijn domein in op kinderarmoede. Pascal Smet (SP.A) heeft bijvoorbeeld vanuit zijn onderwijsbevoegdheid ingezet op extra kleuteronderwijzers en Joke Schauvliege (CD&V) heeft de UiTPAS geïntroduceerd zodat ook armere gezinnen aan het culturele leven kunnen deelnemen."

Tegelijk geeft Lieten toe dat de belofte om de kinderarmoede tegen 2020 te halveren moeilijk wordt. "De kinderarmoede blijft stijgen door verschillende oorzaken. Die zullen blijven groeien, want maatschappelijke en sociologische fenomenen zullen niet zomaar verdwijnen. We zullen er dus nog een aantal jaren hard moeten op inzetten en de overheid moet blijven investeren in de bestrijding van kinderarmoede", aldus Lieten.