Drie kwart Belgen tevreden over spoorwegen

Volgens een Europese opiniepeiling is 74 procent van de Belgen tevreden met de spoorwegen in ons land. Enkel in Finland, Groot-Brittannië, Ierland en Luxemburg toonden de respondenten zich nog positiever. In de hele Europese Unie bleek 58 procent van de burgers tevreden met de spoorwegen.

De tevredenheid werd gemeten op basis van verscheidene indicatoren. De opiniepeilers vroegen de 26.000 ondervraagde Europeanen onder meer naar de mate van tevredenheid over het spoorwegaanbod, de toegankelijkheid van treinen en stations, het gemak waarmee tickets kunnen aangeschaft worden en de behandeling van klachten.

Ook stiptheid kwam aan bod. Daar scoort België met 7 procent "zeer tevreden" reizigers en 47 procent "redelijk tevreden" reizigers iets minder goed dan het EU-gemiddelde (14 procent zeer tevreden en 41 procent redelijk tevreden). Het grootste aantal ontevreden reizigers vindt men echter in Italië, Duitsland en Polen. Net de helft van de Belgen toonde zich tevreden over de informatieverstrekking bij vertragingen. In de hele EU is dat minder dan 50 procent.

De peiling toont volgens eurocommissaris voor Transport Siim Kallas dat reizen met de trein aantrekkelijker moet worden om het aandeel van het spoor in het vervoerslandschap op te krikken. "Deze studie toont aan waar het schoentje knelt. Het kan bijvoorbeeld niet dat het in sommige landen zo ingewikkeld is om een treinkaartje te kopen. Opteren voor de trein moet zo vlot en gemakkelijk gaan als de auto uit de garage rijden."