Geens: "Dit is een aanbeveling van de Nationale Bank"

Er is nog geen akkoord over de bankenwet. Het kernkabinet is afgelopen nacht zonder akkoord uit elkaar gegaan. Knelpunt blijft de uitbreiding van de belastingvrijstelling naar kasbons en aandelen. "Men vergeet dat dit een aanbeveling is van de Nationale Bank (NBB)", zegt minister van Financiën, Koen Geens (CD&V).

De regering heeft wel overeenstemming bereikt over het verplichten van de banken om meer reserves aan te houden om spaarders te kunnen uitbetalen wanneer de bank in moeilijkheden komt. Ook over de bonussen is vooruitgang geboekt. Knelpunt blijft de uitbreiding van de belastingvrijstelling van 1.880 euro voor de intresten op spaarboekjes naar kasbons en aandelen.

Minister van Financiën Koen Geens (CD&V, foto) is voorstander van de belastingvrijstelling. "Men vergeet dat dit een aanbeveling is van de NBB", zegt hij in "De ochtend". "We moeten absoluut ons spaargeld productiever aanwenden voor onze reële economie. Dit is een heel genereus voorstel voor de belastingbetaler." Volgens radiojournalist Johny Vansevenant is er een groot wantrouwen tegenover aandelen en moet de waarborg die wegwerken.

Wie daarvoor kiest, kan de vrijgestelde rentes tot 1.880 euro doorgeven aan de fiscus, zodat het voordeel correct berekend kan worden. Open VLD zit in met het bankgeheim en vreest dat dit een eerste stap is naar een vermogensbelasting. Joëlle Milquet (CDH) vindt dat het voorstel van Geens beter geregeld kan worden in een volgende fiscale hervorming. "CD&V staat alleen. Het is echt een tegen allen", zegt Vansevenant. "We zijn het gewoon om alleen te staan", aldus Geens.

Morgenmiddag gaan de onderhandelingen voort. Volgens Vansevenant lukt het wellicht deze week niet meer om een akkoord te sluiten. "Misschien is er een akkoord voor Kerstmis."