UGent laat richtingen Pools en Tsjechisch uitdoven

De faculteit Letteren en Wijsbegeerte laat de richtingen Pools en Tsjechisch aan de Gentse universiteit uitdoven. De UGent kiest inhoudelijk voor Balkantalen, zegt decaan Marc Boone, die ook toegeeft dat het huidige financieringsmodel een rol speelt.

Aan de UGent krijgen studenten die de richting "Oost-Europese talen" volgen eerst een jaar Russisch, pas in de tweede bachelor kan een extra taal gekozen worden. Daarbij kon tot nog toe gekozen worden uit Pools, Sloveens, Tsjechisch, Kroatisch/Servisch en Bulgaars.

Vanaf volgend academiejaar echter kunnen nieuwe studenten niet meer opteren voor Pools of Tsjechisch en de daaraan gerelateerde cultuurvakken. Er is wel een uitdoofbeleid voor wie de richtingen al aanvatte.

Een eerste factor die een invloed had op de beslissing, was het lage aantal studenten Slavistiek, aldus het studentenblad Schamper. Dat er niemand gevonden werd om cultuurvakken van Centraal-Europa te doceren, om een professor emeritus te vervangen, is volgens het studentenblad een tweede factor.

"Klemtoon op de Balkan"

Volgens decaan Marc Boone werd de keuze in eerste instantie beleidsmatig gestuurd. "Het is zo dat we bij de vervanging van een collega die op emeritaat ging, ervoor gekozen hebben om de klemtoon te leggen op de Balkan", klinkt het. "Zuidoost-Europese talen sluiten aan bij het Byzanthijns, Oud-Grieks en Oud-Slavisch, waardoor we een zinvol inhoudelijk geheel hebben."

"Uiteraard is het het ook zo dat het aantal studenten dermate klein was, dat in het huidige financieringsmodel heel wat cursussen niet meer in aanmerking kwamen voor financiering."

Wie Pools aan een universiteit wil studeren, kan aan de KU Leuven terecht.