Vlaamse regering trekt 125 miljoen uit voor lastenverlagingen

De Vlaamse regering zet volgend jaar 125 miljoen euro opzij voor lastenverlagingen voor bedrijven. Dat is het akkoord, waarmee ze morgen naar het overleg over het concurrentiepact trekt met de federale regering en de andere gewestregeringen
BELGA/VERGULT

Het geld is vooral bedoeld voor jongere werklozen onder de 30 en voor werknemers boven de 55. Hoe de lastenverlaging precies moet verlopen, zal in overleg met de sociale partners worden bepaald. De maatregel gaat in vanaf het najaar 2014 en bindt dus de volgende Vlaamse regering.

De 125 miljoen euro is het leeuwendeel van een totaal van 166 miljoen euro per jaar die de Vlaamse regering de volgende zeven jaar wil vrijmaken. De rest van het geld gaat naar de vermindering van de energiekosten van bedrijven, onderzoek en ontwikkeling, en steun aan bedrijven die willen investeren. De overheid zelf zet extra middelen in voor scholenbouw, kinderopvang en openbare werken.

Het hele pakket is de invulling die de Vlaamse regering wil geven aan het zogeheten concurrentiepact. Dat pact moet worden gesloten  tussen de gewestregeringen en de federale regering.Als er niks meer verkeerd loopt, dan is dat pact zo goed als klaar.