"Geef slachtoffers van geweld en misbruik publieke erkenning"

Er moet publieke erkenning komen voor het leed van slachtoffers van historisch geweld en misbruik. Dat is een van de belangrijkste conclusies van een rapport van experts onder leiding van kinder- en jeugdpsychiater Peter Adriaenssens.

"Historisch geweld en misbruik" verwijst naar getuigenissen en aanklachten over psychisch, fysiek of seksueel geweld of misbruik uit de kindertijd die zich situeren voor 1990. De expertengroep, in mei 2013 geïnstalleerd door Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen (CD&V), formuleerde op basis van een analyse van de getuigenissen die bij hulplijn 1712 werden gemeld, een aantal aanbevelingen om onder meer te komen tot een afgestemd optreden van de overheid.

Erkenning is voor de experts het meest centrale spoor omdat het vanuit slachtofferperspectief soelaas kan bieden, luidt het. Bijvoorbeeld door de betrokken instanties de waarheid van getuigenissen uitdrukkelijk en officieel te laten bevestigen, of nog door het aanbieden van verontschuldigingen.

"Het rapport is niet louter een erkenning van een verleden", aldus Adriaenssens. "Vele getuigen brengen hun verhaal omdat ze willen bijdragen aan de bescherming van kinderen en jongeren vandaag."