"Het Leuvense stadsmotto is 'après nous le déluge'"

De vier Leuvense oppositiepartijen hebben tijdens de gemeenteraad felle kritiek geuit op de meerjarenplanning 2014-2019 van de SP.A-CD&V-meerderheid. Om de begroting tot 2019 in evenwicht te houden, hoeft Leuven niet te besparen op personeelskosten, noch dienen de grote belastingen te worden verhoogd. Wel worden enkele investeringen uitgesteld, zullen de werkingskosten niet stijgen en worden kleine belastingen en retributies geïndexeerd.

Rik Daems (Open VLD) hekelde dat de retributies gemiddeld met 27,6 procent stijgen. Dit zou volgens Daems niet nodig geweest zijn als  Leuven meer bespaard had op zijn uitgaven die tot 2019 met 4 procent stijgen. Hij hekelde ook dat de financiële kosten van de leningen in die periode stijgen van 3,6 tot 6,2 miljoen euro en de autofinancieringsmarge daalt van 12,3 miljoen tot 200.414 euro. "Het nieuwe stadsmotto is "après nous le déluge'", aldus Daems, Madame de Pompadour parafraserend.

Ook Gunther Rens (N-VA) vond dat de retributieverhogingen helemaal niet nodig zijn en vooral diegenen treffen die ondernemen en investeren, zoals handelaars en horeca-uitbaters. Ook gewone burgers die hun woning beter willen isoleren, worden getroffen. Verwijzend naar het feit dat Leuven van alle centrumsteden de meeste inkomsten per hoofd van de bevolking haalt uit de algemene belasting, vroeg Rens zich af waarom zo'n rijke stad de stijging van de pensioenlasten niet kon opvangen zonder belastingverhoging.

Fatiha Dahmani (Groen, kleine foto) stelde teleurgesteld te zijn omdat Leuven budgettair niet consequent genoeg kiest om tegen 2030 klimaatneutraal te worden zoals de stad zegt na te streven. De stad is ook te weinig ambitieus in dossiers zoals kinderopvang, dure woningmarkt en participatiebeleid.

Hagen Goyvaerts (Vlaams Belang) beschuldigde het bestuur ervan zijn belofte om de belastingen niet te verhogen te breken en verkeerde prioriteiten te leggen. Zo stelde hij vragen bij de stijgende Leuvense bijdrage van 2,9 tot 3,3 miljoen in de periode 2014-2019 in het exploitatieverlies van museum M.

"Actuele aanpassing niets meer dan indexering sinds laatste aanpassing"

Schepen Carl Devlies (CD&V) stelde dat het college van meet af aan had gezegd dat de kleine belastingen en retributies zouden worden geëvalueerd en de actuele aanpassing niets meer is dan een indexering sinds de laatste aanpassing jaren geleden. Hij weerlegde ook beweringen van Daems over de autofinanciering en stelde dat deze geen rekening houdt met de 15 miljoen euro aan reserves die Leuven in de periode 2014-2019 aanhoudt. Devlies merkte ook op dat Leuven in zijn meerjarenplanning 22 doelstellingen opgenomen heeft en klimaatneutraliteit de prioritaire doelstelling is.