"Leuvense politiezone zal niet instaan voor bewaking prins"

De lokale politiezone Leuven is niet van plan in te staan voor de bewaking van een van de kinderen van koning Filip die in een school in Kessel-Lo schoolloopt. Dat heeft Kamerlid Theo Francken (N-VA) laten uitschijnen tijdens het begrotingsdebat in de Kamer. Francken, die zelf burgemeester is van buurgemeente Lubbeek, vindt dat het niet de bedoeling kan zijn dat lokale zones de beveiliging op zich moeten nemen, terwijl de federale politie via het Detachement bij de Koninklijke paleizen daarvoor een veel hogere dotatie krijgt.

Francken, die zelf burgemeester is van buurgemeente Lubbeek, vindt dat het niet de bedoeling kan zijn dat lokale zones de beveiliging op zich moeten nemen, terwijl de federale politie via het Detachement bij de koninklijke paleizen daarvoor een veel hogere dotatie krijgt.

Na de dreigementen aan het adres van kroonprinses Elisabeth enkele weken terug werd beslist in extra bewaking te voorzien. "Evident", stelde Francken (kleine foto) in het parlement. Hij voegde er evenwel aan toe dat de zone Leuven niet van plan is daar op in te gaan, omdat de federale politie voldoende bemand zou zijn. Een van de broers van Elisabeth loopt school in deelgemeente Kessel-Lo.

Er bestaat volgens de N-VA'er een reële mogelijkheid dat men nadien bij de andere nabijgelegen zones zal komen aankloppen. Francken vindt dat echter niet kunnen. Hij merkt daarbij op dat de federale dotatie voor de beveiliging van "een handvol mensen" 17,4 miljoen euro bedraagt en dat daarbij 135 agenten betrokken zijn. "Wij moeten het doen met 1,6 miljoen euro dotatie voor 45.000 inwoners", luidde het. "Het kan niet zijn dat lokale zones de beveiliging moeten overnemen terwijl anderen daarvoor tien keer meer gedoteerd zijn."